„Laminacja próżniowa – każdy może zostać artystą”
22 paź 2008 10:32

24 października w nowej siedzibie Jet Media odbędzie się kolejne spotkanie z serii Dni Otwarte, którego tematem przewodnim będzie zagadnienie laminacji próżniowej. W czasie spotkania zostanie zaprezentowane m.in. urządzenie do laminacji Hot Glass Vacuum Press firmy Drytac. W ramach zajęć praktycznych razem z uczestnikami spotkania wykonane zostaną aplikacje z zastosowaniem technik laminacji próżniowej z pomocą laminatów o charakterze struktury oraz materiałów dedykowanych do produkcji artystycznej firmy Intelicoat.. Od strony merytorycznej i praktycznej wsparcia udzieli gość specjalny – Neil Gomez, dyrektor Drytac England. Spotkanie będzie również do okazją sprawdzenia możliwości nowego plotera Roland Versa Art uzbrojonego w nowy typ stałego zasilania CISS oraz atrament Es max. Laminacja próżniowa to technika laminowania dająca wyjątkowe możliwości. Naklejanie  metodą próżniową pozwala wykonać różnego typu aplikacje niedostępne w żadnej innej technologii laminowania: transfer fotografii na płótno (canvas), naklejanie wydruków na dowolne sztywne powierzchnie o różnej grubości, zabezpieczanie wydruków laminatami na gorąco, uszlachetnianie wydruków, odnawianie dokumentów, nadawanie laminowanym podłożom struktury o charakterze artystycznym Program spotkania: 11.00 – Powitanie gości 
 11.15 – Wykłady:  Laminacja i zabezpieczanie wydruków  Laminacja próżniowa i jej zastosowanie.  Urządzenie Hot Glass  Vacuum Press  Seria materiałów do produkcji artystycznej firmy Intelicoat.  Roland Versa Art i nowe atramenty 12.15 –  Przerwa na kawę 12.30 – Zajęcia praktyczne poprowadzą Edyta Grad, Iwona Oksztul oraz Neil Gomez  Jak zwykły poster może stać się obrazem na canvasie  Wydruki posterów i rollupów za pomocą dedykowanych materiałów Intelicoat (pos-pro, GFIOP emb)  Wykonane zostaną m.in.: laminowanie oraz naklejanie wysokiej jakości wydruków na powierzchni sztywnej, uszlachetnianie wydruków oraz nadawanie aplikacjom struktur artystycznych. Szkolenie jest bezpłatne, jedynym warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie do Jet Media elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.jetmedia.pl  Opracowano na podstawie informacji firmy Jet Media