70 – lecie kserografii
23 paź 2008 11:20

Swoje 70. urodziny obchodził wczoraj wynalazek, który umożliwił ludziom na całym świecie dzielenie się informacjami w trylionach kopii i wydruków laserowych. Pierwsza kopia kserograficzna została wykonana 22 października 1938 roku w prowizorycznym laboratorium w Astorii, Queens. Na odbitce, znajdującej się obecnie w Smithsonian Institute, widnieje napis „10-22-38 ASTORIA”. Wynalazca kserografii, Chester Carlson, był naukowcem i adwokatem zajmującym się sprawami patentowymi, który uparcie dążył do stworzenia technologii umożliwiającej prostsze kopiowanie dokumentów. Gdyby Carlson ciągle żył, byłby prawdopodobnie zaskoczony, jak jego wynalazek wpłynął na trwająca do dnia dzisiejszego rewolucję informacyjną. Niezależna firma konsultingowa – Infotrends szacuje, że dzięki technologii opracowanej przez Carlsona, w tym roku zostało już wykonanych 3,08 biliona kopii i wydruków laserowych. „Efektywne wykorzystanie informacji jest dzisiaj podstawą globalnego biznesu, a wynalazek Chestera Carlsona pozwala na łatwe przekazywanie informacji tym, którzy ich potrzebują. Od czasu wynalezienia kserografii możliwość zdobywania wiedzy ogromnie wzrosła. Jedynie w 2007 roku stworzono i rozpowszechniono 281 exabajtów informacji”, mówi Sophie Vandebroek, Chief Technology Officer i president Xerox Innovation Group. Odrzucając fotograficzne metody powielania, Carlson eksperymentował z ładunkami elektrostatycznymi i materiałami fotoprzewodzącymi, które zmieniają swoje właściwości przewodzenia prądu podczas naświetlania. Proces, który wynalazł, nazwał kserografią (ang. xerography z grec. "xero" - suchy i "graphein" – pisanie). Minęły aż dwie dekady, zanim technologia zamieniła się w produkt. Przez długi czas wynalazca bezskutecznie starał się zainteresować swoim odkryciem największe korporacje. Dopiero niewielka firma Haloid z Nowego Jorku postawiła wszystko na jedną kartę i zainwestowała w nową technologię. W 1961 roku, po wielkim sukcesie kopiarki Xerox 914, Haloid zmienił nazwę na Xerox Corporation. Od czasu, kiedy pierwsza kserokopiarka stanęła w biurach nastąpił wielki rozwój w dziedzinie tworzenia i rozprzestrzeniania informacji. Opracowano na podstawie informacji firmy Xerox