Dwie francuskie papiernie w likwidacji
6 lis 2008 11:13

Ostatnio kryzys mocno dotknął także sektor papierniczy we Francji. Dwie papiernie o bogatych tradycjach, Matussiere & Forest i Pont-Sainte-Maxence (PSM) znajdują się w trakcie procesu likwidacyjnego. Dla firmy Matussiere & Forest, specjalizującej się w produkcji papieru recyklingowego i zatrudniającej ponad 700 osób w czterech zakładach produkcyjnych, proces ten rozpoczął się pod koniec września. Firma regularnie borykała się z trudnościami w ciągu ostatnich lat; w 2007 roku odnotowała stratę w wysokosci 31 mln euro. Z początkiem października natomiast sąd handlowy w Senlis ogłosił wszczęcie postępowania likwidacyjnego w stosunku do papierni PSM będącej filią niemieckiej grupy Arques Industries. Fabryka ta, poddana reorganizacji już w lipcu, również wytwarzała papier recyklingowy do druku i zatrudniała 229 osób. Na podstawie "Nouvelles Graphiques" nr 18/2008 opracowała IZ