Piotr Niemczycki prezesem Agory
14 lis 2008 13:04

Dzisiejsza "Gazeta Wyborcza" poinformowała o opublikowaniu w dniu wczorajszym przez spółkę Agora wyników finansowych. W ciągu trzech kwartałów br. przychody spółki wprawdzie wzrosły, ale znacząco zmalał zysk i w związku z tym wyniki są dalekie od przewidywań. Na wzrost przychodów miał wpływ przede wszystkim dochód z reklam w "Gazecie Wyborczej" wyższy o 4,4% niż przed rokiem – udział "GW" w rynku reklam wynosi obecnie 42% (jednakże równolegle w tym samym stopniu, czyli o 4,4%, spadły przychody ze sprzedaży dziennika). Bezpłatna gazeta "Metro" również osiągnęła większe wpływy przekładające się na jej rentowność operacyjną, blisko 2-krotnie wzrosły także przychody Agory z reklam internetowych. Zysk natomiast jest niższy o 26,8%, co skutkuje spadkiem rentowności spółki. Przyczyny podawane przez zarząd Agory to wzrost kosztów wynagrodzeń, inwestycje w rozwój internetu i reklamy zewnętrznej oraz przejęcie polskiego oddziału firmy Trader.com. "GW" przytacza wypowiedź prezesa Agory Marka Sowy, który stwierdził: "Choć trudno dziś szacować, jak będzie wyglądał rynek reklamy w przyszłym roku, wiemy, że w takich warunkach liczą się fundamenty i pozycja konkurencyjna na rynku oraz odpowiednia dyscyplina kosztowa". Bezpośrednio po opublikowaniu wyników finansowych, tj. wczorajszego wieczoru, Marek Sowa zrezygnował ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym tłumacząc tę decyzję względami osobistymi. Zarząd spółki wybrał na jego miejsce dotychczasowego wiceprezesa Piotra Niemczyckiego. Będzie on pełnił tę funkcję przynajmniej do zakończenia dorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdania finansowe spółki. Członkiem zarządu został także Tomasz Józefacki odpowiedzialny za internetową aktywność Agory. Spółka w specjalnym komunikacie ogłosiła, że zmiany personalne w zarządzie nie będą miały wpływu na dotychczasową strategię jej rozwoju. Opracowano na podstawie "GW" z 14.11.2008