Infosystems SA i Grafikus podpisują umowę o współpracy

1 gru 2008 10:11

Firmy Infosystems SA i Grafikus-Systemy Graficzne Sp. z o.o. podpisały umowę o partnerstwie, w wyniku której druga z nich zobowiązała się do stałego oferowania i pośredniczenia w sprzedaży na terenie Polski produkowanych i dystrybuowanych przez Infosystems SA systemów informatycznych PrintManager.JDF, WebToPrint i InfoCRM. Na mocy umowy Grafikus będzie się zajmował pośredniczeniem w sprzedaży licencji na wymienione systemy oraz wyszukiwaniem i pozyskiwaniem klientów poprzez promocję rozwiązań Infosystems SA. Mamy nadzieję, że partnerstwo z firmą Grafikus, od wielu lat oferującą rozwiązania dla branży poligraficznej i działającą w wielu miejscach Polski, przyniesie korzyści przede wszystkim klientom, którzy będą mogli zapoznać się z naszymi rozwiązaniami – mówi Mariusz Sosnowski, prezes Infosystems SA. – Obserwując rynek poligraficzny w Europie Zachodniej widzę ogromne dysproporcje w organizacji pracy i zarządzaniu kosztami w porównaniu z krajowymi zakładami poligraficznymi. Myślę, że w obecnych trudnych czasach również naszych drukarń nie powinno być stać na ponoszenie zbędnych kosztów i nadszedł najwyższy czas na doścignięcie zakładów zachodnioeuropejskich w tym obszarze, co jest możliwe przy zastosowaniu systemu PrintManager.JDF. Firma Grafikus - Systemy Graficzne Sp. z o. o. działa na rynku polskim od ponad 20 lat. Zajmuje się obsługą przedsiębiorstw poligraficznych w zakresie dostaw materiałów, maszyn i urządzeń poligraficznych oraz doradztwa technicznego. Współpracuje na stałe z ponad 60 renomowanymi producentami z całego świata. Opracowano na podstawie informacji firmy Infosystems SA