Europapier-Impap objęty certyfikacją FSC i PEFC
12 gru 2008 11:06

Firma Europapier-Impap Sp. z o.o. została objęta zakresem certyfikacji Chain of Custody według dwóch podstawowych norm w zakresie gospodarki leśnej: Forest Stewardship Council (FSC) i Pan European Forestry Certification (PEFC). Pierwszy audyt zewnętrzny potwierdził przygotowanie spółki i zgodność produktów, oferowanych przez Europapier-Impap, z wytycznymi kontroli łańcucha dostaw towarów pochodzenia drzewnego. Europapier-Impap podejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz zachowania równowagi w środowisku naturalnym. Certyfikacja nakłada na spółkę obowiązek analizy poszczególnych ogniw łańcucha dostaw produktów i optymalizacji tego procesu. Celem działań jest konsekwentna redukcja poziomu emisji dwutlenku węgla. Opracowano na podstawie informacji firmy Europapier-Impap