Epson walczy o ekosystem
18 gru 2008 09:50

Epson uruchomił inicjatywę, która ma na celu przywrócenie bioróżnorodności w Serra da Gardunha, Fundão (środkowa Portugalia). We współpracy z lokalnymi partnerami firma dąży do przywrócenia walorów krajobrazowych i dzikiej przyrody na terenach zniszczonych przez pożary lasów w 2003 i 2005 r. Inicjatywa ta stanowi część projektu „Wizji ekologicznej 2050”, którego jednym z elementów jest dążenie do ograniczenia do 2050 roku emisji CO2 o 90 proc. W ramach projektu w lasach przywrócona zostanie roślinność mieszana, która tworzy najlepsze i najtrwalsze habitaty dla bogatej oraz zróżnicowanej flory i fauny. Uroczystość z okazji rozpoczęcia pierwszego etapu projektu odbudowy 40 hektarów Serra de Gardunha odbyła się na stokach góry Gardunha. W wydarzeniu wzięli udział Manuel Joaquim Barata Frexes (przewodniczący gminy Fundão) oraz przedstawiciele organizacji partnerskich: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), Gardunha Verde, Pinus Verde i Agência Gardunha 21. „Projekt ten stanowi przykład wyraźnego zaangażowania Epsona na rzecz społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. Pragniemy zadbać o stały rozwój, ochronę i możliwości przetrwania bioróżnorodności w tym regionie i tym samym odbudować społeczności lokalne. Inicjatywa Epsona na rzecz przywrócenia bioróżnorodności w Gardunhy jest zaledwie jednym z projektów w Europie, w ramach których chcemy współpracować ze społecznościami lokalnymi dla dobra wszystkich ludzi”, mówi Enrique Tufet-Opi, wiceprezes ds. administracyjnych i doradztwa ogólnego w firmie Epson. „Wizja ekologiczna 2050” określa „mapę drogową” szeregu inicjatyw, za pomocą których firma Epson chce zapobiegać globalnemu ociepleniu, wyczerpywaniu się zasobów naturalnych i utracie bioróżnorodności. Opracowano na podstawie informacji firmy Epson