Profis Poligrafia – informatyzacja dla branży
29 gru 2008 10:14

Firma Profis Business Software s.c. 4 stycznia 2009 roku wprowadzi na rynek nową, rozbudowaną wersję systemu informatycznego dla drukarń Profis Poligrafia 9.1. System ten składa się z modułów do zarządzania produkcją i tworzenia kalkulacji. Zintegrowany z CDN OPT!MA firmy Comarch SA wspiera on działalność przedsiębiorcy i jego pracowników począwszy od etapu przyjęcia zapytania ofertowego, przez błyskawiczne przygotowanie kalkulacji i realizację prac poligraficznych, po wystawienie faktury oraz innych dokumentów sprzedażowych i magazynowych. Pozwala na skuteczną kontrolę bieżącej działalności, planowanie krótko- i długoterminowe, oraz analizę finansowo-ekonomiczną. System umożliwia przygotowanie kalkulacji z uwzględnieniem różnych metod wyceny i oferuje szereg opcjonalnych rozwiązań, istotnych z uwagi na kluczowe znaczenie kalkulacji dla pozyskania klienta i zapewnienia sobie rentowności usługi. W celu usprawnienia następujących po sobie etapów realizacji usługi system wykorzystuje dane wprowadzone uprzednio do kalkulacji, a dane kluczowe dla produkcji są pogrupowane w odrębnych zakładkach. Dzięki integracji z systemem CDN OPT!MA istnieje możliwość kompleksowego zarządzania finansami (rejestrowania, księgowania i monitorowania rozliczeń), sprawnego zarządzania relacjami z klientami oraz szybkiego drukowania niezbędnych dokumentów. W nowej wersji systemu Profis Poligrafia 9.1 uwagę zwracają także praktyczne udogodnienia, m.in.: wprowadzenie historii modyfikacji kalkulacji i zleceń oraz dodatkowych uwag do klienta, generator komunikatów dla użytkowników, możliwość ustawienia zwyżki ilościowo i w procentach czy wprowadzenie zlecenia handlowego obok zlecenia poligraficznego. Opracowano na podstawie informacji firmy Profis