Nowy dyrektor serwisu w KBA-Polska
12 sty 2009 10:47

Z dniem 1 stycznia 2009 roku Mirosław Dorau objął funkcję dyrektora serwisu w firmie KBA-Polska. Związany z branżą poligraficzną od ponad 15 lat, dotychczas pracował w kilku drukarniach z regionu Kujaw i Pomorza, w których m.in. piastował stanowiska kierownicze. Mirosław Dorau zastąpił Leszka Wostowskiego, który pozostaje w KBA-Polska i w dalszym ciągu będzie wspierał firmę swoim doświadczeniem. Związki Mirosława Dorau z poligrafią sięgają 1993 roku. Wówczas rozpoczął pracę w toruńskiej drukarni Pack Druk, w której zdobywał pierwsze doświadczenia i uczył się sztuki drukarskiej na arkuszowych maszynach offsetowych KBA Planeta. Kolejno zajmował w niej stanowiska pomocnika drukarza, drukarza, mistrza druku i kierownika zmiany. W kolejnych latach związany był z dwiema innymi toruńskimi drukarniami – TZG Zapolex i Congraph. Piastował w nich stanowiska drukarza i specjalisty ds. technicznych. W roku 2001 rozpoczął pracę w bydgoskiej firmie Wall BDA jako technolog odpowiedzialny za przygotowanie produkcji i kontakty z klientami w zakresie drukowanych produktów. Po czterech latach objął stanowisko kierownika produkcji i zajmował się zarządzaniem cyklem produkcyjnym oraz liczącą 200 osób załogą. Z początkiem stycznia Mirosław Dorau objął stanowisko kierownika działu serwisu w KBA-Polska. W związku z objęciem nowej posady przejdzie cykl szkoleń w niemieckich zakładach KBA, zapoznając się z całą gamą maszyn drukujących produkowanych przez tę firmę oraz oferowaną przez nią siecią serwisową i diagnostyczną. Nowy dyrektor serwisu KBA-Polska ma 36 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki. ”Jesteśmy przekonani, że Mirosław Dorau okaże się dużym wzmocnieniem naszego zespołu – mówi Oliver Becker, prezes KBA-Polska. – Jego bogata wiedza na temat funkcjonowania arkuszowych maszyn offsetowych i dotychczasowe doświadczenia związane z pracą w kilku dużych drukarniach z pewnością okażą się nieocenione w reorganizacji i zmianach, jakie planujemy przeprowadzić w naszym dziale serwisu”. Jak wynika z informacji prezesa zarządu KBA-Polska, od początku roku w firmie wdrażane są działania związane z uruchomieniem tzw. serwisowego programu prewencyjnego. „(…) Zaczynamy świadczyć usługę w postaci programu szkoleniowego dostosowywanego do konkretnych potrzeb danego zakładu. W jego ramach będziemy prowadzić kursy doszkalające dla załogi i podnoszące jej kwalifikacje, uwzględniające różne rozwiązania konstrukcyjne i opcjonalne systemy instalowane w maszynach KBA” – dodaje Oliver Becker. Dział serwisu KBA-Polska stanowi obecnie niemal połowę całego zespołu firmy. Poza centralą w Warszawie uruchomiono także zespół serwisowy w Pile, natomiast w Krakowie działa partner KBA-Polska wspierający jej klientów z obszaru południowej Polski. „(…) Już wkrótce nasza sieć serwisowa zostanie rozszerzona o kolejne regiony kraju, co pozwoli na jeszcze szybszą reakcję na potrzeby naszych klientów, przede wszystkim w nagłych przypadkach – kończy Oliver Becker. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA-Polska