Certyfikat Fogra dla maszyny Océ CS665 Pro
19 sty 2009 12:39

Stowarzyszenie Fogra przyznało certyfikat „Validation Printing System” sterowanemu kontrolerem EFI Fiery systemowi produkcyjnemu Océ CS665 Pro oraz znajdującym w nim zastosowanie: programowi EFI Fiery Profiler Suite i papierowi do uzyskiwania odbitek próbnych Océ Proofing Paper. Certyfikat oznacza, że ww. system cyfrowego druku kolorowego jest zgodny z najnowszą normą FograCert opartą na standardzie ISO/CD 12647-7. Certyfikat Fogra dla maszyny Océ CS665 Pro sterowanej kontrolerem EFI Fiery to krok milowy w długotrwałej i bliskiej współpracy między firmami Océ i EFI – mówi Charles Lissenburg, dyrektor ds. sprzedaży OEM w firmie EFI. – Jest on potwierdzeniem faktu, że obie firmy to liderzy technologiczni, zwłaszcza, że otrzymujemy go jako pierwsi na rynku. Dzięki temu drukarze z całego świata korzystający z naszych rozwiązań uzyskują gwarancję drukowania z przewidywalną i mierzalną jakością, spełniającą najwyższe standardy rynkowe. Na dzień dzisiejszy żaden inny kontroler nie może zaoferować więcej niż nasze rozwiązanie. Warto przy tym dodać, że EFI Fiery był też pierwszym sterownikiem, jaki z sukcesem przeszedł testy Altona i Ghent. Nowy certyfikat Fogra pod nazwą „Validation Printing System” oznacza, że wyróżnione nim rozwiązanie spełnia następujące kryteria: kolor i połysk podłoża, na którym wykonywane są odbitki próbne; odwzorowanie i trwałość światła; brak blaknięcia obrazu; odporność na ścieranie; dokładność kolorystyczna; granice reprodukcji wartości tonalnych; pasowanie obrazu i rozkład sił; reprodukcja kolorymetrycznych wartości tonalnych; homogeniczność; stabilność; informacje o marginesach i zgodność z formatem PDF/X. Norma ISO-12647 wyznacza mierzalne kryteria określające standardy procesów dla różnych technik drukowania: zwojowego i arkuszowego druku offsetowego, druku coldsetowego (gazetowego), wklęsłodruku, sitodruku, fleksografii oraz druku cyfrowego (ze szczególnym uwzględnieniem proofingu). W świetle wdrożenia tzw. druków certyfikowanych (Validation Prints), międzynarodowa norma ISO 12647-7 definiująca wysokiej jakości proofing kontraktowy jest obecnie przekształcana i zostanie wkrótce opublikowana w ramach osobnej części nr 8. Dzięki temu z łatwością będzie można odróżnić normę ISO 12647-7 dotyczącą proofingu kontraktowego od normy ISO 12647-8 związanej z „drukiem certyfikowanym” – mówi Andreas Kraushaar, kierujący zespołem roboczym 3, zajmującym się kontrolą procesów i związaną z tym metodologią w Komitecie Technologii Graficznych TC130 organizacji ISO, będący jednocześnie szefem departamentu prepress w stowarzyszeniu Fogra. – (…) Jesteśmy przekonani, że certyfikat Fogra w zakresie tzw. druków certyfikowanych okaże się dużą pomocą zarówno dla drukarń, jak i ich klientów. Opracowano na podstawie informacji firmy Océ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>