Oficjalny komunikat RR Donnelley w sprawie likwidacji drukarni w Kielcach
3 lut 2009 15:01

RR Donnelley optymalizuje i konsoliduje platformę produkcyjną W ostatnim tygodniu stycznia podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki RR Donnelley Kielce S.A. podjęto decyzję o postawieniu spółki w stan likwidacji z dniem 1lutego 2009 roku. W efekcie oznacza to zakończenie działalności operacyjnej zakładu z dniem 31 marca bieżącego roku. Większość maszyn z zakładu zostanie przeniesiona do innych lokalizacji RR Donnelley w Polsce i poza Polską, by w efekcie poprawić wydajność i lepiej spełniać oczekiwania klientów. Ta niezwykle trudna decyzja jest efektem silnego oddziaływania skutków światowego spowolnienia gospodarczego. Firma zdaje sobie sprawę z kosztów społecznych decyzji, która dotyka pracowników i ich rodziny i dołoży starań, by w ramach możliwości złagodzić jej skutki. Dzisiaj zarząd firmy spotkał się z pracownikami i ich przedstawicielami. W przeciągu najbliższych kilku miesięcy RR Donnelley ma nadzieję złożyć kieleckim pracownikom kilkadziesiąt ofert pracy w innych lokalizacjach firmy w Polsce. Przeznaczony głównie do wyspecjalizowanej produkcji zakład kielecki jest najmniejszym ze wszystkich zakładów produkcyjnych RR Donnelley w Polsce. W regionie świętokrzyskim firma posiada jeszcze jeden zakład w Starachowicach, a pozostałe dwa zakłady są zlokalizowane w Krakowie. ### RR Donnelley jest światowym liderem w zakresie kompleksowych usług poligraficznych i im pokrewnych. To największa drukarnia czasopism, książek telefonicznych, katalogów i ulotek w Polsce, na rynku od 15 lat.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>