Kurs dla rzeczoznawców w dziedzinie wyceny maszyn poligraficznych
11 lut 2009 10:50

Zarząd Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie wspólnie z Sekcją Poligrafów SIMP zapraszają na szkolenie specjalistyczne dotyczące wyceny maszyn i urządzeń poligraficznych (w tym oceny ich innowacyjności). Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 19-20 lutego br. Podstawowym jego celem jest nabycie przez uczestników umiejętności praktycznych oraz poszerzenie zasobu wiedzy rzeczoznawców zajmujących się lub pragnących zajmować się w niedalekiej przyszłości wycenami maszyn i urządzeń w branży poligraficznej. Praktyczne aspekty szacowania wartości, ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń to zagadnienia złożone, wymagające dodatkowej wiedzy specjalistycznej.Wynika to głównie ze stopnia zróżnicowania mechanizacji i automatyzacji maszyn drukujących oraz różnorodności technik drukowania. Tematyka szkolenia: organizacja (zagospodarowanie technologiczne) zakładów poligraficznych, szczegółowa klasyfikacja maszyn i urządzeń; podstawy prawne szacowania wartości maszyn i urządzeń poligraficznych nowych i używanych; cykl życia maszyny poligraficznej, procedury szacowania wartości ruchomego majątku trwałego w branży maszyn i urządzeń poligraficznych w zależności od celu wyceny; układ i zawartość operatu wyceny zgodnie ze standardami rzeczoznawców wyceny maszyn i urządzeń; metody diagnozowania i oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń poligraficznych dla potzreb szacowania ich wartości rynkowej. Zostaną również zaprezentowane i omówione przykłady: opinii dotyczących wyceny wybranych maszyn poligraficznych; aktualnego poziomu cen nowych maszyn i urządzeń poligraficznych (wybrani producenci maszyn i urządzeń); określenia stopnia innowacyjności maszyn poligraficznych. Na zakończenie 2-dniowego kursu (wykładów i ćwiczeń) uczestnicy podejmą się samodzielnej realizacji ekspertyzy (operatu wyceny) i jej obrony przed komisją egzaminacyjną. Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Ośrodku Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie, ul. Mickiewicza 9, tel. 022 839 01 51, tel./fax 022 869 07 86, e-mail: HYPERLINK mailto:zodok@simp.odk.waw.pl zodok@simp.odk.waw.pl Opracowano na podstawie informacji SIMP