Spotkanie inicjatywne w sprawie organizacji Kongresu Poligrafów
23 lut 2009 11:11

W dniu 10 lutego br. w siedzibie Polskiej Izby Druku spotkali się reprezentanci organizacji i stowarzyszeń działających w branży poligraficznej w celu omówienia sposobu i możliwości organizacji drugiego Kongresu Poligrafów Polskich (KPP). W spotkaniu wzięli udział: Grzegorz Bielecki – prezes Polskiej Izby Druku; Tadeusz Chęsy – przewodniczący Sekcji Poligrafów SIMP; Janusz Cymanek – prezes Michael Huber Polska (członek PID), organizator pierwszego KPP ; Ryszard Czekała – dyrektor biura PID; Stefan Jakucewicz – MAP Polska, ekspert technologii procesów drukowania, współorganizator pierwszego KPP, ekspert PID; Krzysztof Januszewski – dyrektor Zrzeszenia Polskich Fleksografów; Michał Kridel – sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego; Jacek Kuśmierczyk – kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga oraz Jerzy Petriaszwili – z-ca dyrektora Instytutu Mechaniki i Poligrafii PW ds. naukowych. Zebrani jednogłośnie potwierdzili chęć zorganizowania takiego kongresu w naszym kraju, wskazując przy tym jako najbardziej prawdopodobne miejsce jego organizacji Wrocław lub Poznań. Uznając fakt globalizacji zarówno w handlu, jak i w większości dziedzin, w których współczesny człowiek przejawia aktywność twórczą, obecni na spotkaniu zgodzili się co do idei zaproszenia do współdziałania i współuczestnictwa w tym przedsięwzięciu przedstawicieli zagranicznych narodowych organizacji i stowarzyszeń działających w branży poligraficznej. Z tego też powodu, w wypadku udziału ww. zaproszonych gości w naszym kongresie, a tym samym uzyskania przez niego aspektu międzynarodowego, postanowiono zmienić jego dotychczasową nazwę z „Kongresu Poligrafów Polskich” na „Kongres Poligrafów”. Zebrani podkreślili bezsprzecznie fundamentalną rolę, jaką przy organizacji tak dużego przedsięwzięcia odgrywa jego budżet. Podkreślono, że obecna sytacja ekonomiczna większości firm mogących być potencjalnymi sponsorami tego wydarzenia nie pozwala na optymistyczną wizję organizacji kongresu ani w tym, ani w przyszłym roku. Jest to skutek ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, który dotknął wszystkie kraje europejskie, w tym Polskę. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że w takiej sytuacji za najszybszy możliwy termin organizacji Kongresu Poligrafów należy uznać rok 2011. Najbliższe miesiące postanowiono wykorzystać na nawiązanie kontaktów i rozmowy z potencjalnymi zagranicznymi uczestnikami kongresu, przekonując ich co do celowości takiego międzynarodowego spotkania w celu wymiany doświadczeń i osiągnięć branży poligraficznej w poszczególnych krajach. Opracowano na podstawie informacji PID