II Łódzkie Forum Poligrafii
26 lut 2009 10:59

W dniu 11.03.2009 o 10.00 w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej odbędzie się druga już edycja Forum Poligrafii. Organizatorami Forum są Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych oraz Instytut Papiernictwa i Poligrafii. Temat przewodni tej edycji to: „Mniejsze nakłady w poligrafii szansą na lepszy biznes”. W ramach Forum zaplanowano 4 referaty; prelegentami będą znani w środowisku poligraficznym specjaliści: 
 Stefan Jakucewicz – specjalista ds. poligrafii – z referatem pt. „Nowe papiery do druku cyfrowego i offsetowego” 
 Jacek Hamerliński – specjalista ds. poligrafii wygłosi referat na temat systemów workflow 
 Włodzimierz Wisła – dyrektor Oddziału CPI Books w Polsce – z referatem na temat połączenia we współczesnej drukarni druku cyfrowego i offsetowego 
 Aldona Zawadzka – wiceprezes Polskiej Izby Książki – referat poświęcony personalizacji druku Opłata za uczestnictwo w Forum wynosi 50 zł. Wpłaty prosimy dokonać na konto Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych z siedzibą w Łodzi 90-215, ul. Rewolucji 1905 r. nr 45: PEKAO SA I Oddział Łódź, nr rachunku: 75124030151111000034124293. Prosimy również o przekazanie danych w celu wystawienia przez Fundację faktury na adres: krzysztof.stepien@p.lodz.pl. Informację na temat Łódzkiego Forum Poligrafii znajdziecie Państwo na stronach: http://www.forumpoligrafii.pl oraz na forum dyskusyjnym http://www.forumpoligrafi.fora.pl i http://www.frkp.pl. Jednym z patronów medialnych Forum jest „Poligrafika”. Opracowano na podstawie informacji organizatorów