Konferencja poligraficzna „Standardy w poligrafii”
5 mar 2009 08:15

VII Konferencja Poligraficzna Polskiej Izby Druku pod tytułem "Standardy w poligrafii" odbędzie się drugiego dnia targów Poligrafia w Poznaniu tj. 22 kwietnia br. w godzinach 10:15 - 16.15. Rada Programowa konferencji (w składzie: Maciej Baur, Konrad Blachowski, Tomasz Dąbrowa, Artur Dziedzic, Tomasz Pawlicki, Jerzy Petriaszwili) zaakceptowała następujący program konferencji: Blok I: Moderatorzy: Anna Naruszko, Poligrafika oraz Artur Dziedzic, Vidart "Standaryzacja formatu PDF w procesach poligraficznych" - Tomasz Drążek "Standaryzacja opisu procesów technologicznych w poligrafii na podstawie JDF" - Mariusz Sosnowski "Nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania procesami w drukarni" - Robert Wieczorek "Normalizacja i standaryzacja plików produkcyjnych w prepressie" - Krzysztof Sadziński "Komunikacja, normalizacja, automatyzacja - nowe technologie, nowe wyzwania" - Tomasz Gogacz Oprócz wyżej wymienionych autorów referatów ekspertami będą Konrad Blachowski oraz Maciej Lewy. Blok II: Moderatorzy: Izabela Kwiatkowska, Print & Publishing oraz Jolanta Ziemiak-Ronke, Świat Druku "Elementy standaryzacji w obszarze kontraktowania barw odbitek drukarskich" - Tomasz Dąbrowa "Profil kolorymetryczny a standaryzacja procesu drukowania" - Konrad Blachowski "Standaryzacja procesów technologicznych w systemach sterowania barwą" - Andrzej Kunstetter "Farby drukowane zgodnie ze standardami ISO 2846 oraz ISO 12647" - Robert Kuczera "Kompleksowe zarządzanie barwą - nowe spojrzenie" - Mariusz Geras Eksperci: Maciej Baur, Cezary Nazar (oprócz ww. autorów referatów) Blok III Moderatorzy: Tomasz Krawczak, Świat Poligrafii oraz Andrzej Palacz, Wydawca "Metody oceny wytrzymałości opraw książkowych i możliwości stworzenia standardu europejskiego" - Jerzy Petriaszwili, Yuriy Pyryev "Komputerowa integracja systemów produkcyjnych w procesach obróbki introligatorskiej - perspektywa urzeczywistnienia idei CIM" - Piotr Skarbek-Kozietulski "Elementy standaryzacji w planowaniu procesów obróbki gazet i czasopism po druku" - Jacek Bucholc Ekspert: Ryszard Maćkowiak (oprócz ww. autorów referatów) Szczegółowe informacje już wkrótce będą dostępne na stronie Izby: http://www.izbadruku.org.pl Opracowano na podstawie informacji PID