Prawa wydawców pod ochroną
5 mar 2009 08:12

W lutym br. zarząd Izby Wydawców Prasy oficjalnie zarejestrował firmę ReproPol, która ma chronić interesy prawne wydawców i kreować właściwe zasady postępowania na rynku obrotu prawami autorskimi. Działalność spółki będzie prowadzona na zlecenie wydawców na indywidualnych warunkach umownych, określających zakres licencji i udzielone pełnomocnictwa. Powołana do życia 17 lipca 2008 r. spółka ReproPol zmierzać będzie przede wszystkim do uporządkowania rynku pressclipingu; zwiększenia źródeł pozyskiwania przychodów dla wydawców w kraju i za granicą ze sprzedaży kontentu redakcyjnego; kontroli korzystania z kontentu w zakresie monitoringu prasy, pressclipingu oraz kształtowania ceny dla odbiorcy końcowego; świadczenia usług dostępu do baz danych wydawców i wyeliminowania nieuczciwej konkurencji; oraz wykorzystania banku europejskich treści redakcyjnych (PDLN - Press Database and Licensing Network) w celu wzmocnienia oferty handlowej ReproPolu przez wymianę i sprzedaż w krajach europejskich. Dodatkowo rozwój spółki będzie uwzględniał ochronę przed wtórnym nielegalnym wprowadzaniem do sprzedaży tytułów prasowych do obrotu oraz zarządzanie treściami w Internecie. Na zlecenie zarządu Izby powołanie spółki ReproPol poprzedziła ankieta przeprowadzona wśród członków Izby w sprawie zasadności rozpoczęcia nowej inicjatywy. Ankietę uruchomiono pod koniec lipca 2008 r. 33 wydawców zadeklarowało podpisanie umowy licencyjnej ze spółką, a w 24 przypadkach wydawcy opowiedzieli się za możliwością udziału kapitałowego w spółce. W dniu 8 stycznia br. zarząd Izby zaakceptował projekt aktu założycielskiego oraz wyraził zgodę na utworzenie spółki ReproPol z kapitałem założycielskim 5 tys. zł i powołanie jednoosobowego zarządu w osobie red. Jana Rurańskiego. W dniu 10 lutego br. spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000323143. Rejestracja ta pozwoliła uruchomić cały proces organizacyjny związany z jej utworzeniem i rozpoczęciem działalności związanej z licencjonowaniem i zbieraniem opłat od firm monitorujących media. Opracowano na podstawie informacji firmy ReproPol