Konferencja nt współpracy partnerów polskich i z krajów Europy Wschodniej
16 mar 2009 11:05

We środę 18 marca o godzinie 10.30 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (Mała Aula) przy Pl. Politechniki 1 w Warszawie rozpocznie się konferencja "Współpraca partnerów polskich i z krajów Europy Wschodniej dla rozwoju gospodarki – doświadczenia, nowe wyzwania i możliwości". Celem spotkania, w którym wezmą udział przedstawiciele instytucji naukowych oraz organizacji polskich i zagranicznych od lat uczestniczących z sukcesami we wspólnych projektach współpracy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej w obszarze zaawansowanych technologii, jest przedstawienie polskim pracownikom sfery B+R najlepszych praktyk tej współpracy i zaproszenie do wspólnych dalszych działań. Konferencja ma również na celu zapoznanie zainteresowanych udziałem w II FORUM Dni Nauki i Technologii Polska - Wschód (Białystok, Białowieża 22-24.04.2009) z aktualnym stanem przygotowań do tego przedsięwzięcia, a także programem i celami, jakie sobie postawili jego organizatorzy. Możliwości i szanse współpracy z partnerami z Europy Wschodniej mogą tworzyć nowe impulsy dla rozwoju współpracy naukowo-technicznej, a także gospodarczej z naszymi sąsiadami, co w dobie istniejącego kryzysu w UE może mieć niebagatelne znaczenie dla polskich zespołów B+R i polskiej gospodarki. Biorąc pod uwagę ciągle jeszcze niewykorzystywane możliwości, jakie niesie z sobą szansa korzystania z funduszy strukturalnych 2007-2013, współpraca z partnerami z Europy Wschodniej może doskonale uzupełnić te działania. Opracowano na podstawie informacji organizatorów