Fundusz Poręczeń Kredytowych w Poligrafii
19 mar 2009 16:00

Z inicjatywą powołania do życia takiego funduszu wystąpili Jacek Kuśmierczyk i Tomasz Mospan, przedstawiając założenia tego przedsięwzięcia podczas inauguracyjnego spotkania zorganizowanego 19 marca w Warszawie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji branżowych (PID, ZPF, PSSiDC), właściciele drukarń, reprezentanci firm – dostawców dla poligrafii oraz dziennikarze prasy fachowej. Fundusz ma pomóc zagwarantować bezpieczeństwo przedsiębiorstw polskiej branży poligraficznej w sytuacji ogólnoświatowego kryzysu, który oczywiście dotyka także naszego kraju. W krótkim wystąpieniu Jacek Kuśmierczyk przedstawił prognozę negatywnych zjawisk na polskim rynku poligraficznym (wiele z nich już występuje, lecz będą się nasilać): ograniczanie zamówień, spadek zyskowności, a przede wszystkim zatory płatnicze i ograniczenie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym ograniczenie kredytowania i wycofywanie się zagranicznego kapitału z naszego rynku. Wszystkie te czynniki już za 3-4 miesiące mogą spowodować m.in. niemożność spłat rat kredytowych czy leasingowych, a także należności wobec dostawców i w konsekwencji – falę upadłości firm poligraficznych. Podstawowym środkiem bezpieczeństwa jest więc tu dostęp do stabilnego finansowania, który pomógłby zapewnić Fundusz Poręczeń Kredytowych. Ma on być ukierunkowany na małe i średnie firmy i przyjąć formę spółki akcyjnej skupiającej jako członków firmy usługowe (głównie drukarnie), których udziały kapitałowe złożyłyby się na kapitał założycielski w kwocie 1 mln PLN. Pomysłodawcy – opierając się na przykładach funduszy poręczeniowych zagranicznych i polskich (w Polsce istnieje ok. 50 takich instytucji, lecz mają one charakter regionalny, nie branżowy) liczą na wsparcie kapitałowe Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dotacji UE. Cel biznesowy Funduszu to zwiększenie zabezpieczeń dla kredytów obrotowych w postaci poręczenia; ma to być instrument interwencyjny stosowany jako uzupełnienie zabezpieczeń posiadanych przez drukarnię. Z poręczenia mogliby korzystać tylko członkowie Funduszu. Drugim celem jest funkcja integracyjna mającej powstać organizacji jako platformy jednoczącej środowisko i kreującej pozytywny wizerunek branży wobec organów administracji państwowej i instytucji finansowych. Organizatorzy spotkania zyskali aprobatę jego uczestników dla takiej formy wsparcia branży. Kolejnym krokiem ma być spopularyzowanie idei w środowisku i doprowadzenie do spotkania 100-200 zainteresowanych podmiotów podczas targów Poligrafia. Gdyby – jak proponują inicjatorzy przedsięwzięcia - każdy z tych podmiotów podpisał odpowiednią deklarację, stworzyłoby to szansę na szybkie powstanie spółki. Rozpoczęcie jej działalności powinno, zdaniem pomysłodawców, nastąpić w IV kwartale br. Więcej – w kwietniowej „Poligrafice”. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>