Albrecht Bolza-Schünemann zrezygnował
27 mar 2009 16:04

Albrecht Bolza-Schünemann, prezes i CEO koncernu Koenig & Bauer AG (KBA) od 2003 roku, zrezygnował ze skutkiem natychmiastowym ze wszystkich pełnionych funkcji. Bolza-Schünemann ogłosił swoją decyzję podczas marcowego spotkania rady nadzorczej, w związku ze stratami poniesionymi przez dział maszyn arkuszowych w Radebeul w ubiegłym roku. Jego brat Claus (53) jest teraz jedynym przedstawicielem rodziny założycielskiej w radzie KBA. Albrech Bolza-Schünemann odchodząc umożliwił dokonanie zmian personalnych, które poprawią kondycję działu maszyn arkuszowych. Dane za rok 2008 ujawnione tego samego dnia wykazały ogromne straty, rzędu 180 mln euro poniesione przez wymieniony dział w ubiegłym roku. Szef rady nadzorczej Dieter Rampl przyjął rezygnację i jednocześnie podziękował ustępującemu prezesowi w imieniu swoim, zarządu i pracowników za współpracę. Na następcę Albrechta Bolza-Schünemanna został powołany Helge Hansen, dyrektor finansowy od lutego tego roku. Działalność związana z rozwojem produktu została przejęta przez dr. Franka Junkera, wiceprezesa zarządzającego produktem. Na podstawie informacji firmy KBA opracowała DS