Zmiana na stanowisku prezesa Grupy Bobst
8 kwi 2009 14:08

Podczas ostatniego posiedzenia rady nadzorczej Grupy Bobst dokonano zmian w zarządzie firmy. Andreas Koopmann, prezes zarządu złożył dymisję, która została przyjęta ze skutkiem od 6 maja br. Nowy prezes, a dotychczasowy członek zarządu, Jean-Pascal Bobst, obejmie swoje stanowisko z dniem 7 maja 2009. Jean-Pascal Bobst (1965), z wykształcenia inżynier mechanik, narodowości szwajcarskiej, przez wiele lat pracował w Berlinie. Do Grupy Bobst dołączył w 1994 roku i zajmował różne stanowiska dyrektorskie w Stanach Zjednoczonych oraz Szwajcarii. Od marca 2006 był członkiem zarządu Grupy odpowiedzialnym za kwestie technologii, zaopatrzenia, produkcji i logistyki. J.-P. Bobst jest także członkiem różnych rad nadzorczych w ramach Grupy oraz prezesem rady nadzorczej JBF Finance są, głównego akcjonariusza Bobst Group SA. Podczas wspomnianego posiedzenia rady przedstawiono również wyniki finansowe Grupy za rok 2008. Zysk netto osiągnął wartość 55,9 mln franków szwajcarskich, czyli był niższy o 56,9% niż w rekordowym roku 2007. Na zysk operacyjny miał wpływ trudny rok, zwłaszcza dla sektora opakowań (pudełka składane) i – w mniejszym stopniu – dla przemysłu tektury falistej. Na działalność Grupy w sektorze materiałów giętkich miała wpływ integracja z firmą Fischer & Krecke w ciągu ostatnich 9 miesięcy; po eliminacji tego elementu osiągnięty zysk operacyjny był pozytywny. Jeśli chodzi o rok 2009, Bobst również spodziewa się trudności i związanego z tym zmniejszenia obrotów. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ