Ponad 27 mln zł na innowacyjne projekty w poligrafii
5 maj 2009 11:09

Firma Infosystems SA w okresie od stycznia do kwietnia br. pomogła w opracowaniu i współtworzyła wnioski o dofinansowania unijne na ogólną kwotę ponad 27 mln zł. Obecnie wnioski te poddawane są procedurze kwalifikacji formalnej, merytorycznej oraz pod względem wykonalności projektu. Tak doskonały i wysoki wynik, jaki udało nam się uzyskać, był możliwy dzięki (…) ponad 5-letniemu doświadczeniu, które zdobyła spółka Infosystems SA w udzielaniu wsparcia w pozyskiwaniu tego rodzaju dofinansowania dla podmiotów z sektora poligraficznego – mówi Mariusz Sosnowski, prezes firmy Infosystems SA. - Nie można także pominąć bardzo istotnej roli najbardziej prężnych i dynamicznych polskich drukarń, które z żelazną konsekwencją wykorzystują szanse rozwoju stworzone przez akces Polski do Unii. Projekty, w których uczestniczy firma Infosystems SA, dotyczą zarówno informatyzacji drukarń, jak też połączenia informatyzacji z zakupem drogich i bardzo nowoczesnych środków produkcji. Zaletą połączenia zakupu maszyny z równoczesną implementacją nowoczesnego systemu klasy MIS potrafiącego komunikować się bezpośrednio z urządzeniem, którego doskonałym przykładem jest nasz sztandarowy produkt - system PrintManager.JDF - jest możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy rozpatrywaniu wniosku o dotacje. Stąd praktycznie żaden wniosek inwestycyjny, który nie jest zintegrowany z rozwiązaniami organizacyjnymi w postaci wdrożenia systemu zarządzania, nie ma obecnie realnych szans na uzyskanie dofinansowania z powodu niskiej oceny punktowej - mówi Mariusz Sosnowski, prezes firmy Infosystems SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Infosystems SA