Kolejny krok w kierunku utworzenia Branżowego Funduszu Poręczeń Kredytowych
7 maj 2009 13:34

W ramach prac nad utworzeniem Branżowego Funduszu Poręczeń Kredytowych dla Poligrafii, 5 maja br. odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego z grupą ponad dwudziestu dostawców materiałów, maszyn i urządzeń oraz usług, działających na rzecz środowiska poligraficznego. Głównym celem spotkania była dyskusja nad możliwością włączenia tych firm w program popularyzacji idei Branżowego Funduszu Poręczeń Kredytowych dla Poligrafii. Po prezentacji aktualnej sytuacji branży i ogólnych zasad funkcjonowania przyszłego funduszu uzgodniono, że istotnym elementem przygotowania środowiska do powołania funduszu będzie cykl siedmiu spotkań. Pod wspólnym hasłem „Poligrafia – damy radę” odbędą się one w pierwszej połowie czerwca 2009 r. w najważniejszych ośrodkach przemysłu poligraficznego w Polsce, tj. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, we Wrocławiu i na Śląsku. Zgromadzeni na spotkaniu partnerzy przedsięwzięcia poparli nie tylko sens idei samego funduszu, ale również dalsze plany zmierzające do jej urzeczywistnienia. W trakcie dyskusji podkreślono, że utworzenie takiego funduszu jest niezbędne dla dalszego dobrego prosperowania krajowego przemysłu poligraficznego. Co więcej, dobro branży wymaga natychmiastowego wspólnego działania wszystkich podmiotów, zarówno przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych, jak i dostawców. Ci ostatni zdecydowali się wesprzeć materialnie Komitet Organizacyjny w fazie przygotowania funduszu do rejestracji. Uczestnicy spotkania doszli również do wniosku, że obecna sytuacja rynkowa jest na tyle poważna, iż w działaniach, które mają posłużyć do budowy funduszu, należy przesunąć na dalszy plan interesy promocyjne pojedynczych firm. Dlatego też podmioty wspierające ideę funduszu ustaliły, że podczas zapowiadanego cyklu spotkań zrezygnują z własnych prezentacji o charakterze marketingowym. Inicjatywa powołania do życia Branżowego Funduszu Poręczeń Kredytowych dla Poligrafii otwarta jest dla wszystkich firm, które chciałyby aktywnie i równoprawnie w niej uczestniczyć, bez względu na swoje relacje handlowo-biznesowe. DA