Cieszyńska drukarnia na sprzedaż
11 maj 2009 13:05

Minister Skarbu Państwa wystosował zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów spółki Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza w przetargu publicznym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne krajowe i zagraniczne oraz podmioty występujące wspólnie. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 150 tys. zł. Termin składania ofert upływa 27 maja o godzinie 12.00; o 12.30 tego dnia nastąpi otwarcie ofert, a komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w ciągu 30 dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert. Przedmiotem przetargu jest 8500 udziałów stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki, o wartości nominalnej 50 zł każdy. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania jej do rejestru. Opracowano na podstawie www.msp.gov.pl