Biopaliwa z fińskiej papierni Varkaus
19 cze 2009 10:48

Firmy Stora Enso i Neste Oil poinformowały o oficjalnym uruchomieniu w połowie czerwca pokazowego zakładu produkcyjnego w papierni Varkaus, w którym – przy wykorzystaniu odpadów przemysłu leśnego – wytwarzane są biopaliwa w technologii BtL („biomass to liquids”). W tym celu powołana została do życia spółka joint venture NSE Biofuels Oy, której celem w pierwszym etapie działalności było stworzenie i rozwój technologii, a następnie produkcja na skalę komercyjną biopaliw do silników diesla. Podstawą pokazowego zakładu produkcyjnego jest 12-megawatowy generator gazowy. Będzie on wykorzystywany do rozwoju technologii i tworzenia nowych rozwiązań inżynieryjnych na skalę komercyjną. Wchodzące w skład centrum pokazowego urządzenia pozwalają na realizację wszystkich procesów niezbędnych do uzyskania biopaliwa, w tym suszenie biomasy, gazyfikację, czyszczenie gazu i testowanie katalizatorów Fischera-Tropscha. Uruchomienie zakładu w Varkaus to dla nas ważny krok w rozwoju wspólnych wysiłków na rzecz odkrycia nowych surowców odnawialnych stosowanych do produkcji paliw silnikowych. Stanowi też integralną część naszego zaangażowania we wspieranie społeczeństwa przy realizacji założeń dotyczących ograniczenia emisji gazów wynikających z ruchu ulicznego, jakie znajdują się w dyrektywach unijnych – mówi Matti Lievonen, prezes i CEO firmy Neste Oil. Odnawialne biopaliwa uzyskiwane z biomasy to szansa na stworzenie w przyszłości niezwykle dochodowego przedsięwzięcia biznesowego. Oczywiście będzie to wymagało od nas dalszych prac badawczo-rozwojowych i wzmocnienia konkurencyjności naszych papierni, w ramach których będą funkcjonować przyszłe jednostki produkujące biopaliwa. Właśnie uruchomiony zakład pokazowy w Varkaus przybliża nas do tego celu – dodaje Jouko Karvinen, CEO firmy Stora Enso. Fińska Agencja Finansowania na rzecz Technologii i Innowacji (Tekes) zapewniła finansowanie działań badawczo-rozwojowych prowadzonych przez NSE Biofuels Oy w ramach programu BioRefine – Nowe Produkty Biomasy, a fińskie ministerstwo zatrudnienia i ekonomii zapewniło środki na uruchomienie pokazowego zakładu. To wsparcie umożliwiło szybszy rozwój projektu i rozszerzenie jego zakresu. Partner Stora Enso w całym przedsięwzięciu – Neste Oil Corporation to firma rafineryjna i handlowa koncentrująca się na produkcji wysokiej jakości paliw silnikowych o niskim poziomie emisji szkodliwych substancji. Celem firmy jest pozycja wiodącego światowego dostawcy paliw odnawialnych przeznaczonych do silników diesla. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso

error: Kopiowanie zabronione!
cript>