Nowy polski paszport z odciskiem palca
24 cze 2009 10:47

Od 29 czerwca br. wydawane w Polsce paszporty będą zawierać zapis odcisków palców - drugą, obok obrazu twarzy, cechę biometryczną. Producentem książeczki paszportowej jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA. Za personalizację dokumentu odpowiada Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Od 29 czerwca 2009 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej nr 2252/2004 paszporty biometryczne wydawane we wszystkich krajach strefy Schengen powinny zawierać - oprócz wizerunku twarzy - zapis odcisków palców. Centrum Personalizacji MSWiA podpisało umowę z PWPW SA na dostawę książeczek paszportowych oraz rozbudowę i modernizację Paszportowego Systemu Informacyjnego w celu wprowadzenia drugiej cechy biometrycznej do paszportu. Paszport biometryczny wyposażony jest w bezstykowy mikroprocesor umożliwiający zapis i odczyt danych w formie elektronicznej. W odpowiednich blokach danych na mikroprocesorze w paszporcie zapisane są dane osobowe posiadacza (nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, płeć itd.) oraz dane biometryczne. Organizacja ICAO w opracowanym standardzie przewidziała możliwość zapisu wizerunku twarzy oraz dodatkowych cech biometrycznych. Wprowadzenie drugiej cechy biometrycznej do polskiego paszportu poprzedziły wielomiesięczne przygotowania. Aplikacja do poboru odcisków palców została w całości opracowana przez PWPW SA. Od kwietnia br. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych prowadziła w 5 oddziałach paszportowych na Śląsku pilotaż systemu oceny biometrycznej odcisków palców. PWPW SA wyłoniła też dwóch dostawców inletów do paszportu biometrycznego z drugą cechą - międzynarodowe firmy o bogatym doświadczeniu technologicznym w tym zakresie. PWPW SA dostarcza również książeczki paszportów biometrycznych dla Republiki Litewskiej, uznane przez ekspertów amerykańskich i brytyjskich za jeden z pięciu najlepiej zabezpieczonych dokumentów na świecie. PWPW SA dostarczyła też na Litwę kompletny system do personalizacji paszportów biometrycznych. Do litewskich paszportów oraz innych dokumentów podróży firma produkuje również książeczki z drugą cechą biometryczną. Opracowano na podstawie informacji PWPW