Nowy wiceprezes w firmie Enfocus
25 cze 2009 11:49

Firma EskoArtwork ogłosiła, że Peter Camps – od marca 2008 pełniący funkcję starszego wiceprezesa w jej siostrzanej firmie Enfocus – ze względów osobistych zrezygnował z tego stanowiska. W związku z powyższym zastąpi go Fabian Prudhomme (39), który przejmie obowiązki wiceprezesa firmy Enfocus. Od czterech lat F. Prudhomme z sukcesem kierował współpracą z klientami. Na nowym stanowisku z pewnością wykorzysta też doświadczenia, które zdobył pełniąc funkcje kierownicze w różnych firmach z sektora informatycznego. Działania nowego wiceprezesa wspierane będą przez zespół kierowniczy Enfocus. Na podstawie informacji firmy EskoArtwork opracowała DA