Szkolenie dla maszynistów offsetowych
25 cze 2009 12:43

Z uwagi na fakt odebrania wszystkim Izbom Branżowym uprawnień do przeprowadzania egzaminów państwowych na poszczególne stanowiska robocze i niestworzenia w zamian, jak dotychczas, żadnej efektywnej alternatywy zdobycia takiego zaświadczenia, Polska Izba Druku postanowiła prowadzić dla wszystkich chętnych szkolenia dla maszynistów offsetowych. Szkolenie takie nie jest, bo nie może być, zakończone egaminem uznanym przez władze oświatowe, ale ze względu na pełny zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej przekazywany w czasie trwającego 75 godzin kursu, zakończone będzie otrzymaniem (przez wszystkich, którzy przyswoili sobie przedmiotową wiedzę i opanowali stronę praktyczną jej stosowania) “Certyfikatu ukończenia kursu/szkolenia dla maszynistów offsetowych”. Ramowy program szkolenia I Technologia druku 1. Rys historyczny 2. Zadania poligrafii 3. Proces technologiczny druku offsetowego 4. Standaryzacja druku offsetowego II Maszynoznawstwo 1. Budowa maszyny offsetowej a) samonakładacz b) zespoły drukujące c) zespoły lakierujące d) wykładanie e) zespół napędowy i sterujący f) urządzenia kontrolno-pomiarowe III Materiałoznawstwo 1. Wiadomości o papierze 2. Wiadomości o farbach i lakierach 3. Materiały pomocnicze IV Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Przepisy ppoż. Wszyscy chętni znajdą szczegóły tego programu na stronie internetowej www.izbadruku.org.pl. Kurs/szkolenie jest odpłatne, a jego cena jednostkowa zależy od liczby zgłoszonych chętnych. Minimalna liczba uczestników wynosi 7 osób. W przypadku zebrania takiej grupy w jednym zakładzie pracy szkolenie może odbyć sie również w miejscu, w którym taki zakład jest zlokalizowany. Także w wypadku zebrania większej ilości chętnych w danym regionie kurs odbędzie się w tym regionie. Zgłoszenia zawierające wszystkie niezbędne dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon) należy przesyłać pod numer faksu 0-22 828-62-77 lub na adres mailowy izbadruku@izbadruku.org.pl. W przypadku zgłoszenia pracowników przez pracodawcę należy podać wszystkie niezbędne dane przedsiębiorstwa (nazwa,adres, NIP, e-mail, telefon). Dodatkowe informacje na temat szkolenia: Polska Izba Druku ul. Daniłowiczowska 18 A 00-093 Warszawa tel. 0-22 827-56-13 fax. 0-22 828-62-77 e-mail: izbadruku@izbadruku.org.pl www.izbadruku.org.pl