Bezprocesowe płyty Brillia HD PRO-T
14 lip 2009 11:23

Firma Fujifilm wprowadziła do swojej oferty bezprocesowe płyty Brillia HD PRO-T. Są one płytami termoczułymi (termicznymi), które nie wymagają żadnych dodatkowych urządzeń (np. wywoływarki, zespołów gumujących). Zapewniają bardzo dobrą jakość druku oraz wydajność procesu wytwarzania płyt dla wszystkich typów drukowania komercyjnego. Z powodzeniem wykorzystuje się je w zastosowaniach obejmujących rastrowanie stochastyczne (FM) oraz hybrydowe. W płytach Brillia HD PRO-T zaimplementowano nową technologię polimeryzacji o wysokiej czułości, która pozwala na osiągnięcie takiego samego poziomu wydajności, jaki można osiągnąć stosując płyty offsetowe CtP wymagające konwencjonalnego wywoływania. Technologia wykorzystująca nową emulsję, stosowana do produkcji płyt Brillia HD PRO-T, wg informacji producenta definiuje nowy wzorzec jakości dla płyt offsetowych CtP niewymagających wywoływania. Płyty te oferują wysoką jakość druku z konwencjonalną liniaturą 200 lpi, a także hybrydowe rastrowanie z liniaturą 300 lpi oraz rastrowanie częstotliwościowe FM z punktami rastrowymi o wielkości 20 mikronów. Na aluminiowe podłoże płyty naniesiona jest kompleksowa struktura „Multigrain”’, łącząca trzy elementy: ziarnowanie pierwotne, ziarnowanie komórkowe oraz mikropory. Powłoka drukowa „Multigrain” generuje synergię, która zapewnia doskonałe właściwości drukowe, wierne odtwarzanie charakterystyki tonalnej i wysokie nakłady oraz upraszcza proces tworzenia płyty. Opracowano na podstawie informacji firmy Fujifilm