Nowy dyrektor ds. kluczowych klientów i sprzedaży centralnej w Konica Minolta
22 lip 2009 14:19

Tomasz Psonka (33) został dyrektorem ds. kluczowych klientów i sprzedaży centralnej w firmie Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. Dział ten dedykowany jest do obsługi największych firm z sektorów: energetycznego, finansowo-ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, logistyki, konsultingu oraz administracji publicznej. Do zadań Tomasza Psonki na nowym stanowisku należą zarządzanie procesami biznesowymi i realizacja planów w dziale kluczowych klientów oraz koordynacja działań w delegaturach Konica Minolta w obszarze strategicznych i kluczowych klientów. Tomasz Psonka jest związany z firmą Konica Minolta od 10 lat. Przez ostatnie 4 lata był dyrektorem delegatury Konica Minolta w Krakowie. Natomiast przez ostatni rok piastował w firmie stanowisko dyrektora regionalnego obszaru Polska Południe. „Największym potencjałem firmy są przede wszystkim ludzie - mówi Robert Hulej, dyrektor generalny Konica Minolta Business Solutions Polska. - Dlatego też w Konica Minolta inwestujemy w rozwój pracowników i stwarzamy im możliwości realizowania swoich zawodowych zamierzeń. Nominując osoby odpowiedzialne za kluczowe obszary działalności Konica Minolta wybieramy w pierwszej kolejności naszych pracowników.” Opracowano na podstawie informacji firmy Konica Minolta Business Solutions Polska