Chrzest Drukarza w Gdańsku
24 lip 2009 10:20

Tradycją staje się kontynuacja Dnia Drukarza organizowanego przez Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich podczas Jarmarku św. Dominika, kiedy to odbywa się widowisko zatytułowane „Chrzest Drukarza“. W tym roku impreza odbędzie się 15 sierpnia i – jak zapewniają organizatorzy – obfitować będzie w liczne atrakcje. Dlatego SPP zaprasza na nią drukarzy nie tylko z Pomorza, ale również z całej Polski zarówno tych, którzy chrzest drukarski mają za sobą, jak i tych, którzy chcieliby się „po drukarsku” ochrzcić. Swoje zaproszenie SPP kieruje również do mieszkańców Trójmiasta i okolic oraz odwiedzających Pomorze turystów, którzy chcieliby się włączyć do wspólnej zabawy. Podobnie jak w latach poprzednich główne obchody pomorskiego Dnia Drukarza organizowane przez SPP odbywały się w czerwcu. Sierpniowa kontynuacja imprezy ma propagować bogate tradycje drukarstwa na Pomorzu, które sięgają XV wieku. SPP zaprasza brać drukarską tradycyjnie na Targ Węglowy, gdzie będzie miało miejsce widowisko plenerowe „Chrzest Drukarza”. Tam również swoje stoiska i dorobek zaprezentują drukarnie z Pomorza. Imprezie ponadto towarzyszyć będą konkursy i zabawy. Rozpocznie ją jak zwykle parada, w której wezmą udział: zarząd i członkowie SPP, zarząd Polskiej Izby Druku, Kapituła Chrztu Drukarza, seniorzy drukarstwa, goście, sponsorzy imprezy, przedstawiciele drukarń, adepci do chrztu, a także bębniarze, szczudlarze, mieszkańcy Trójmiasta i turyści. Wyruszy ona o godzinie 12.00 z Targu Węglowego gdańskimi uliczkami i powróci na Targ Węglowy, gdzie odbędzie się widowisko. Sponsorami imprezy są firmy: Agfa Graphics, Heidelberg Polska, Michael Huber Polska, SG Equipment Leasing Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ”. Jednym z patronów medialnych jest Poligrafika. Zapraszamy wszystkie drukarnie oraz zakłady poligraficzne z Pomorza, by zgłaszali kandydatów do Chrztu Drukarza. Warunkiem jest sprostanie wymaganiom regulaminu Chrztu Drukarza oraz złożenie odpowiedniego zgłoszenia. Zapraszamy również wszystkie firmy, które chciałyby się włączyć do tej zabawy – mówi Sławomir Wojtaś, prezes SPP. Szczegółowe informacje na temat imprezy oraz formularze zgłoszeń można znaleźć na stronach stowarzyszenia www.spp.gda.pl. Opracowano na podstawie informacji SPP