Umowy franczyzowe na wykorzystanie PuzzleFlow
28 lip 2009 12:15

Firma ACCHSH poinformowała o podpisaniu pierwszych umów franczyzowych związanych z wykorzystywaniem przez przedsiębiorstwa zewnętrzne technologii i marki PuzzleFlow przy tworzeniu i rozwijaniu programów opartych na systemie PuzzleFlow, ich sprzedaży i oferowaniu wsparcia technicznego w danym regionie świata. Dwaj pierwsi franczyzobiorcy to firmy od wielu lat współpracujące z ACCHSH – holenderska Ready4Print i amerykańska Flashlight-Digital. Ready4Print to partner ACCHSH przy przedsięwzięciu o nazwie PuzzleFlow Solutions Europe, uruchomionym w 2007 r. jako centrum rozwoju oraz promocji nowych automatycznych rozwiązań opartych na PuzzleFlow. Dzięki tej współpracy powstały dwa kompatybilne ze standardem JDF rozwiązania, które znalazły pierwszych użytkowników w krajach Beneluksu – PuzzleFlow Printing On Demand i PuzzleFlow Publisher. Na podstawie świeżo zawartej umowy franczyzowej stanowią one część oferty Ready4Print dedykowanej przedsiębiorstwom poligraficznym, wydawniczym i reklamowym. Współpraca ACCHSH z firmą Flashlight-Digital również sięga 2007 roku. Początkowo uzyskała ona status wyłącznego dystrybutora rozwiązań ACCHSH na rynku amerykańskim, natomiast w ub.r. obie firmy uruchomiły nowe przedsięwzięcie pod nazwą PuzzleFlow Solutions USA, które zajmuje się obsługą i wsparciem technicznym dla klientów z rynku Ameryki Północnej. Współpraca zaowocowała powstaniem trzech aplikacji: serwera automatyzującego produkcję PuzzleFlow Automator oraz programów PuzzleFlow Prepress Assistant i PuzzleFlow WebPairer. Za sprawą umowy franczyzowej wchodzą one w skład oferty PuzzleFlow Solutions USA, będącej osobnym, dedykowanym przedsięwzięciem firmy Flashlight-Digital, koncentrującym się na rozwiązaniach opartych na technologii ACCHSH. Są one kierowane przede wszystkim na rynek prasowy; użytkownikiem PuzzleFlow Automator jest m.in. wydawca gazety „Washington Times”. Mówi Andrzej Czyż, współwłaściciel ACCHSH: „Wprowadzenie franczyzy na technologię i markę PuzzleFlow to kolejny krok w naszej ekspansji na rynkach międzynarodowych. Od wielu lat jesteśmy obecni w różnych zakątkach świata, ale doszliśmy do wniosku, że najlepszym wyjściem będzie przekazanie praw lokalnym dostawcom do wykorzystywania naszych rozwiązań i marki PuzzleFlow na konkretnym rynku.” Opracowano na podstawie informacji firmy ACCHSH