Nowy banknot kolekcjonerski PWPW SA
20 sie 2009 11:11

Z okazji 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego NBP wyemituje banknot kolekcjonerski z wizerunkiem Juliusza Słowackiego. Producentem banknotu jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA, a jego projektantem Maciej Kopecki, naczelny grafik wytwórni. Ryt portretu Juliusza Słowackiego wykonał Przemysław Krajewski, artysta rytownik PWPW SA. W tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego oraz 160. rocznicę jego śmierci. Z tej okazji Sejm RP podjął specjalną uchwałę o uczczeniu tych wydarzeń i ogłosił rok 2009 - rokiem Juliusza Słowackiego. Banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł. ukaże się w sprzedaży 23 września. Na jego przedniej stronie w lewej części umieszczone zostało popiersie Juliusza Słowackiego z datą jego urodzin i śmierci - 1809-1849. Na środku znajduje się widok dworku w Krzemieńcu na Ukrainie, w którym 4 września 1809 roku przyszedł na świat poeta. Na stronie odwrotnej banknotu, w jej środkowej części znajduje się reprodukcja fragmentu rękopisu wiersza „Uspokojenie” - jednego z liryków, w którym poeta prezentuje swój pogląd na filozofię sensu życia ludzkiego i istotę wszechświata. Z prawej strony strofy wiersza znajduje się wierzchołek kolumny Zygmunta III Wazy na placu Zamkowym w Warszawie i dwie sylwetki lecących żurawi. To symboliczne przedstawienie stolicy, z którą poeta był bardzo związany. Przy produkcji banknotu wykorzystane zostały wszystkie charakterystyczne dla banknotu techniki drukarskie: staloryt, charakterystyczny tylko dla banknotów i druków wysoce zabezpieczonych oraz offset, sitodruk i typografia. Na obu stronach banknotu znajduje się również szereg zabezpieczeń przeciw fałszerstwom, np. znak wodny, zaprojektowany jako profil twarzy poety. Wśród zabezpieczeń w druku warto wymienić między innymi: recto-verso - obraz utworzony z uzupełniających się elementów, umieszczonych po obydwu stronach banknotu, którego całość - w formie kałamarza z piórem - widoczna jest w świetle przechodzącym. Portret Juliusza Słowackiego oraz rękopis wiersza „Uspokojenie” wydrukowane zostały techniką stalorytniczą, w produkcji wykorzystano też specjalne właściwości farb. Warto zwrócić uwagę na sylwetki lecących żurawi - wykonane są różnymi technikami druku, z wykorzystaniem farb zmieniających barwę w zależności od kąta padania światła. PWPW SA odpowiada za cały proces produkcji banknotu - od prac przygotowawczych, poprzez produkcję papieru, druk, po oprawę banknotu. Banknot z wizerunkiem Juliusza Słowackiego jest już drugim banknotem autorstwa Macieja Kopeckiego. Pierwszym z nich był wyemitowany w ubiegłym roku banknot z wizerunkiem marszałka Józefa Piłsudskiego upamiętniający 90. rocznicę odzyskania niepodległości. PWPW SA jest producentem wszystkich znajdujących się w obiegu polskich banknotów. Opracowano na podstawie informacji PWPW SA