Dalsza restrukturyzacji w Stora Enso
25 sie 2009 11:25

Firma Stora Enso poinformowała o podjęciu dalszych działań zmierzających do zredukowania liczby swoich zakładów produkcyjnychoraz o planowanych zmianach w strukturze wyrobów wytwarzanych w wybranych papierniach. Do końca bieżącego roku firma zamierza zlikwidować tymczasowo zamknięty tartak w Tolkkinen (wytwarzający rocznie 260 tys. m3 drewna i zatrudniający 55 pracowników), a także wyłączyć z produkcji maszynę papierniczą PM 8 w zakładzie Imatra, która wytwarza w skali roku 210 tys. ton niepowlekanych papierów graficznych (przy jej obsłudze pracuje ok. 140 osób). W połowie 2010 roku firma planuje także całkowicie zamknąć celulozownię Sunila, produkującą rocznie 375 tys. ton celulozy z miękkiego drewna i zatrudniającą ok. 250 osób. Stora Enso na nowo podejmie też kroki mające na celu sprzedaż zakładów Kotka oraz malezyjskiej fabryki zajmującej się laminowaniem podłoży (planowane na początek 2010 roku). W zakresie niepowlekanych papierów graficznych, grupa planuje koncentrację na pozyskaniu zyskownych zamówień na te podłoża produkowane w fabrykach Veitsiluoto w Finlandii i Nymölla w Szwecji. O ile nie nastąpi wyraźna poprawa w popycie na niepowlekane papiery graficzne, do końca 2010 roku firma zamierza również zamknąć zakład Varkaus. Do tego czasu, za sprawą zatrzymania maszyny PM 3 wytwarzającej niepowlekane papiery graficzne, będzie tam prowadzona produkcja wyrobów drzewnych, papieru gazetowego i papieru do książek telefonicznych. Stora Enso będzie natomiast kontynuować produkcję realizowaną na maszynie do wytwarzania kartonów BM1 w Imatrze, co oznacza zmianę decyzji w tym zakresie ogłoszonej we wrześniu ubiegłego roku. Jest to rezultat rosnącego zapotrzebowania na produkowane tam wyroby i poprawy zyskowności zakładu. Firma planuje też ponowne uruchomienie linii powlekającej podłoża polimerami PE 2. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zakład Imatra zostanie też poddany działaniom mającym na celu usprawnienie realizowanej tu produkcji. „W ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadziliśmy szereg działań mających na celu poprawę naszej sytuacji finansowej. Staraliśmy się podejmować poszczególne kroki z dużym wyprzedzeniem, jednak nawet takie działanie okazało się niewystarczające. Sprzedaż części firmy, spłaszczenie organizacji, a także znaczące ograniczenie zasobów produkcyjnych i stałych kosztów były i wciąż pozostaną częścią naszych działań. Co więcej, są one kluczowymi czynnikami, dzięki którym byliśmy w stanie utrzymać na właściwym poziomie naszą płynność finansową. Jednak warunki rynkowe, w jakich funkcjonujemy, pogarszają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej: w ślad za długookresowymi strukturalnymi kosztami związanymi ze wzrostem cen włókien i energii, mamy do czynienia z drastycznym spadkiem popytu. Jako że otoczenia rynkowego nie jesteśmy w stanie zamienić na inne, w dalszym ciągu będziemy podejmować wysiłki zmierzające do tego, by – wdrażając odpowiednie zmiany – zapewnić całej grupie lepszą przyszłość”, zapewnia Jouko Karvinen, CEO firmy Stora Enso. NSE Biofuels Oy, spółka joint venture zawiązana wspólnie z Neste Oil, wraz z uruchomionym niedawno pokazowym zakładem produkującym biopaliwa, nie zostaną objęte planowanymi działaniami w zakresie redukcji mocy wytwórczych. Wspólnie ze swoimi akcjonariuszami Stora Enso rozpocznie natomiast działania analityczne, których celem będzie znalezienie odpowiedniego rozwiązania w zakresie recyklingu zużytych kartonów po napojach w Finlandii oraz zapewnienia dostaw energii cieplnej dla miasta Varkaus w sytuacji, gdyby działająca tam papiernia została zlikwidowana. Z myślą o pracownikach dotkniętych restrukturyzacją, firma Stora Enso planuje podjęcie działań pomocowych w znalezieniu im nowych miejsc pracy, zarówno w ramach firmy, jak też w przedsiębiorstwach zewnętrznych. Grupa ścisłe współpracuje z lokalnymi centrami zatrudnienia i rozwoju gospodarczego. Oferuje też wsparcie finansowe dla zwalnianych osób, które zdecydują się na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Firma zapowiada także, że wszystkie zaplanowane działania będą jeszcze przedmiotem negocjacji i uzgodnień z przedstawicielami pracowników. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso Polska Sp. z o.o.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>