Ekologiczne obciągi
1 wrz 2009 12:37

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Uniwersytet Wschodniej Westfalii-Lippe, firma ContiTech Elastomer Coatings jest pierwszym na świecie producentem obciągów, który w procesie wytwórczym zmniejszył o 70 proc. emisję związków węgla do środowiska. Wynik ten firma uzyskała dzięki stosowanej od kilku lat technice kalandrowania. Guma formowana jest na płycie o odpowiedniej grubości przy wykorzystaniu stalowych wałków. Nie istnieje już więc potrzeba używania rozpuszczalników. Dlatego w procesie tym zużywa się znacznie mnie energii niż przy tradycyjnym powlekaniu (rozpuszczalnik wymaga większej ilości energii). W celu wyznaczenia poziomu emisji związków węgla podczas produkcji dwóch obciągów - CONTI-AIR LITHO-HC i PHOENIX Sapphire – ilość energii wymaganej w całym procesie wytwórczym została określona i zamieniona na porównawczą wartość dwutlenku węgla. W procesie wykorzystywane są para wodna i elektryczność. Jak wskazał producent, powlekanie generuje około 10 kg CO2/m2. W przypadku obciągów CONTI-AIR LITHO-HC udało się zredukować emisję CO2 o 70 proc., natomiast w przypadku marki PHOENIX Sapphire – o 35 proc. Na podstawie informacji firmy ContiTech Elastomer Coatings opracowała DA