Frank Junker odchodzi na emeryturę
5 paź 2009 14:52

W wieku 65 lat i zaledwie kilka tygodni po jubileuszu 50-lecia pracy w firmie KBA, dr Frank Junker, wiceprezes ds. produkcji w fabryce w Radebeul, odchodzi na emeryturę. Z tej okazji 25 września odbyło się oficjalne przyjęcie, podczas którego ponad stu gości - osobistości ze świata polityki, biznesu, nauki i kultury oraz klienci, dostawcy i współpracownicy - gratulowało mu wielu życiowych osiągnięć. W swoim przemówieniu Reinhart Siewert, zastępca prezesa KBA, podkreślił ogromny wkład, jaki F. Junker wniósł w reorganizację produkcji maszyn w Radebeul po ponownym zjednoczeniu Niemiec i jej przejęciu przez Koenig & Bauer oraz wprowadzenie firmy do pierwszej ligi międzynarodowych producentów maszyn arkuszowych. R. Siewert gratulował także sukcesów odniesionych w czasie pełnienia funkcji wiceprezesa ds. produkcji we wszystkich niemieckich fabrykach KBA (2004-2008) oraz zaangażowania w promocję badań, sztuki i kultury. Frank Junker rozpoczął swoją praktykę zawodową w 1959 roku w fabryce maszyn w Radebeul. Niedługo potem został operatorem obrabiarki. Po fuzji z firmą Druckmaschinenwerk Planeta zaczął planować harmonogram produkcji. W latach 1964-1967 studiował inżynierię w Karl-Marx-Stadt (obecnie Chemnitz), a w 1972 roku ukończył kurs z zakresu maszyn drukujących i planowania prac fabryki na dzisiejszym Chemnitz Technical University. W 1974 roku F. Junker został mianowany szefem ds. technologii i planowania prac w firmie Planeta, a dziewięć lat później – dyrektorem ds. technologii. W 1979 roku otrzymał doktorat z inżynierii. Po zjednoczenia Niemiec w 1990 roku pełnił funkcję wiceprezesa ds. technologii produkcji w Planecie, a w 1991 roku został członkiem zarządu Koenig & Bauer odpowiedzialnym za produkcję arkuszową w fabryce w Radebeul. F. Junker angażował się także w publikacje branżowe; opublikował wiele artykułów w niemieckich i międzynarodowych magazynach poligraficznych. Ważną rolę w życiu Franka Junkera zawsze odgrywał sport. W młodości był zapalonym tenisistą, później zafascynował się golfem. Jest też honorowym prezesem Planeta Games and Sports Club w Radebeul. Po wielu latach przepracowanych w KBA, obecnie Frank Junker zamierza poświęcić się rodzinie. Na podstawie informacji firmy KBA opracowała DA