Dyrektor Canon Consumer Imaging członkiem zarządu DIGITALEUROPE
14 paź 2009 14:16

Canon Europe poinformował, że Rainer Fuehres, dyrektor działu Canon Consumer Imaging (CCI) w Canon EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), został mianowany członkiem zarządu organizacji DIGITALEUROPE. DIGITALEUROPE — poprzednio EICTA — to organizacja europejskiej branży technologii cyfrowej, zrzeszająca ponad 60 firm i 40 stowarzyszeń z 28 krajów Europy. Łącznie reprezentuje ponad 10 000 przedsiębiorstw europejskich, które zatrudniają ponad 2 mln pracowników i osiągają przychody przekraczające bilion euro. Rainer Fuehres jest jednym z najnowszych członków zarządu DIGITALEUROPE, a jego kadencja będzie trwała dwa lata, do maja 2011 roku. W zarządzie zasiadają obecnie przedstawiciele firm: Alcatel-Lucent, Canon, Ericsson, HP, Panasonic, Philips, SAP, Siemens i Sony, a prezesem jest pracownik Nokii. Bogate doświadczenie Fuehresa w sektorze ICT, w tym ponad 16 lat pracy w firmie Canon, będzie bardzo cenne dla zarządu DIGITALEUROPE w momencie, w którym branża staje przed licznymi wyzwaniami. Wkład DIGITALEUROPE w sukces branży będzie szczególnie istotny w takich dziedzinach jak ochrona środowiska (powstrzymywanie zmian klimatycznych), globalna gospodarka (ICT jako siła napędowa ożywienia gospodarczego) oraz reforma polityki europejskiej w zakresie praw własności intelektualnej (szukanie alternatywy dla opłat z tytułu praw autorskich). „DIGITALEUROPE jest głosem branży technologii cyfrowej w Europie i cieszę się, że będę mógł uczestniczyć w pracach organizacji i wpłynąć na przyszłość tego ważnego sektora” – powiedział m.in. Rainer Fuehres, dyrektor działu Canon Consumer Imaging w Canon EMEA. Zadaniem zarządu jest promowanie celów DIGITALEUROPE i wyznaczanie planów prac dla różnych grup tematycznych. Opracowano na podstawie informacji firmy Canon