Cezex przekazuje CtP pod zarząd zewnętrzny
20 lis 2009 09:55

Cezex przekazuje w zarząd spółce Avalon sieć własnych pracowni realizujących usługi CtP. Jest to kolejny krok w kierunku koncentracji na podstawowej działalności firmy, czyli dystrybucji. Uruchomienie usług naświetlania form drukowych w Cezeksie 
nastąpiło w grudniu 2007 r., w wyniku, czego powstała sieć pracowni CtP, obsługująca obecnie – wg informacji firmy Cezex - największą ilość klientów w Polsce. W wyniku wdrażania nowej strategii firmy na lata 2010-2014 zarząd firmy podjął decyzję o zmianie funkcjonowania działu oferującego usługi CtP. W marcu br. Cezex zawarł umowę ze spółką Avalon, w ramach której do końca 2009 r. Avalon przejmie 
w zarząd sieć pracowni oferujących usługi CtP. Taka reorganizacja działu CtP jest wynikiem konsekwentnie realizowanej przez Cezex strategii koncentracji sił i środków 
na głównej działalności firmy - zakupie i sprzedaży materiałów do druku. Jest ona również następstwem działania z myślą o satysfakcji klienta: największa w Polsce sieć pracowni CtP wymaga oddzielnej strategii, pozwalającej na dalszy rozwój oferty w obszarze usług 
dla podmiotów poligraficznych. Realizację tych celów gwarantuje właśnie spółka Avalon. Obecnie obie firmy wkroczyły w ostatni etap reorganizacji: usługi CtP na rzecz klientów Cezeksu realizowane są już przez Avalon. Dzięki tym zmianom klienci mogą liczyć 
na dalszy rozwój technologiczny zaplecza usług CtP. W planach spółki Avalon leży stworzenie portalu poligraficznego, dzięki któremu usługi CtP będą całkowicie zautomatyzowane. Dodatkową korzyścią dla klientów w wyniku zmiany funkcjonowania działu CtP jest stały wzrost jakości serwisu oraz poszerzanie oferty o nowe usługi typu postpress. Opracowano na podstawie informacji firmy Cezex