Nowa struktura organizacyjna Heidelberger Druckmaschinen AG
27 lis 2009 09:31

Zarząd oraz Rada Nadzorcza firmy Heidelberger Druckmaschinen AG podjęli decyzję o restrukturyzacji firmy. Aby strategia firmy była jeszcze efektywniejsza, z dniem 1 kwietnia 2010 roku Heidelberg zostanie podzielony na trzy działy: urządzenia, usługi i usługi finansowe (Heidelberg Equipment, Heidelberg Services, Heidelberg Financial Services). „Nowa struktura firmy będzie lepiej odpowiadać rynkowi i poprawi efektywność usług, które oferujemy klientom” – oznajmił Bernhard Schreier, prezes zarządu i CEO firmy. Rada Nadzorcza zdecydowała również o reorganizacji zarządu firmy. Skoncentrowanie się na działach Heidelberg Equipment i Heidelberg Services wzmacnia strategiczną orientację firmy, gdyż Heidelberg oferuje klientom zarówno technologicznie zaawansowane produkty, jak i pełny zakres innowacyjnych usług. Firma odpowiada także na zmieniające się struktury w globalnym przemyśle poligraficznym poprzez znaczne rozszerzenie działu usług, który jest względnie niezależny od cyklów koniunkturalnych. Dodatkowo poprawi to wykorzystanie maszyn, ich wydajność i efektywność, ułatwi integrację procesów oraz drukowanie przyjazne środowisku. Istniejące działy Press i Postpress zostaną włączone w nową strukturę korporacyjną, a dwa nowe działy przejmują na siebie odpowiedzialność za kontynuację ich działalności. Dział usług finansowych Heidelberg Financial Services będzie funkcjonował jak dotychczas. „Nowy dział Heidelberg Equipment będzie nadal budował naszą pozycję lidera rynkowego w segmencie druku akcydensowego oraz odpowiadał za wzrost w segmencie druku opakowaniowego i maszyn introligatorskich” – powiedział Schreier. Nowy dział usług Heidelberg Services ugruntuje dążenie firmy, aby być najlepszym partnerem serwisowym dla drukarń. „Będziemy rozszerzać nasze portfolio usług, a w porównaniu do dotychczasowego zakresu usług i oferowanych oryginalnych części serwisowych będziemy wzmacniać nasze usługi w obszarze materiałów Saphira, oprogramowania i integracji Prinect oraz doradztwa dla firm branży poligraficznej” – dodał Schreier. Odpowiednio do powyższych zmian następuje nowy podział obowiązków wśród członków zarządu. Osobą odpowiedzialną za dział urządzeń Heidelberg Equipment będzie Stephan Plenz (44), poprzednio członek zarządu odpowiedzialny za technologię i bieżące operacje firmy. Na spotkaniu Rady Nadzorczej powołano Marcela Kiesslinga (48) na członka zarządu z dniem 1 stycznia 2010. Będzie on odpowiedzialny za dział usług Heidelberg Services. Kiessling pracuje w firmie od 
20 lat. Był m.in. szefem sprzedaży w Niemczech, a od września 2004 roku odpowiadał za rejon obu Ameryk. Od 1 stycznia 2010 roku zarząd firmy będzie się składał z Bernharda Schreiera (55), CEO, odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing, Dirka Kaliebe (43), CFO, odpowiedzialnego za dział usług finansowych Heidelberg Financial Services oraz Stephana Plenza i Marcela Kiesslinga. W wyniku reorganizacji dr Jürgen Rautert, do chwili obecnej członek zarządu odpowiedzialny za sprzedaż, odchodzi z zarządu za obopólnym porozumieniem. Jego obowiązki przejmuje Bernhard Schreier. Rada Nadzorcza podziękowała dr. Rautertowi za jego wieloletnią pracę na stanowiskach menedżerskich w firmie. Dr Rautert (51) rozpoczął pracę w firmie Heidelberg w 1990 roku. Uzyskał doktorat w dziedzinie mechaniki i został członkiem zarządu w 2004 roku. Początkowo był odpowiedzialny za produkty, badania i rozwój oraz produkcję, a następnie od lipca 2008 za sprzedaż. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg

cript>