Rzeszowskie Zakłady Graficzne do sprzedania
8 gru 2009 12:30

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że publiczna aukcja w sprawie sprzedaży spółki Rzeszowskie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Miłocinie rozpocznie się 7 stycznia 2010 r. o godz. 10.00. Podczas aukcji inwestorzy będą mogli nabyć 595.000 akcji stanowiących 16,01 proc. kapitału zakładowego spółki Rzeszowskie Zakłady Graficzne SA z siedzibą w Miłocinie. Cena wywoławcza licytowanego pakietu udziałów wynosi 2.975.000,00 zł. Cena wywoławcza za jedną akcję wynosi 5,00 zł. Inwestorzy zainteresowani nabyciem udziałów spółki mają czas na złożenie zgłoszenia do wzięcia udziału w aukcji do dnia 5 stycznia 2010 r. Przedmiotem działalności spółki jest m.in. działalność poligraficzna i wydawnicza. Więcej o prywatyzacji Spółki na stronie internetowej: http://www.msp.gov.pl/portal/pl/250/8214/Zaproszenie_do_wziecia_udzialu_w_aukcji_w_sprawie_nabycia_akcji_spolki_Rzeszowsk.html oraz w Centrum Relacji Inwestorskich (dla inwestorów):
inwestor@msp.gov.pl , Tel. (22) 695 90 01, 695 90 02 Opracowano na podstawie informacji MSP