Tonery z biomasy
9 gru 2009 12:34

Firma Ricoh stworzyła technologię, dzięki której możliwe jest wykorzystanie biomasy do produkcji żywicy, podstawowego elementu tonera. Technologia ta pozwoli zmniejszyć negatywny wpływ produkcji tonerów na środowisko. W procesie recyklingu zadrukowany papier przechodzi proces odzyskiwania tuszu, w którym oddziela się użyty toner od papieru. Pozyskany toner jest następnie utylizowany przez spalanie lub składowanie w ziemi. Obecne technologie nie pozwalają na ponowne wykorzystanie tonera. Każdego roku na świecie produkuje się ponad 200 000 ton tonera. Około 80 proc. składu tonera to żywica. Aby zmniejszyć wpływ produkcji tonera na środowisko, Ricoh wynalazł technologię produkcji tonerów z biomasy. Toner z biomasy wymaga mniejszej ilości ropy naftowej od konwencjonalnego, co przekłada się na mniejsze jej zużycie. Nie powoduje również zwiększenia emisji dwutlenku węgla powstającego w procesie spalania zużytych tonerów. W listopadzie 2009 r. Ricoh zaprezentował pierwszą cyfrową kopiarkę wielofunkcyjną wykorzystującą tonery z biomasy – „for E toner”, która została wprowadzona na rynek japoński. Toner musi spełniać wiele wymogów technologicznych. W celu zmniejszenia poboru mocy kopiarki należy zmniejszyć moc niezbędną do termicznego utrwalenia druku. W rezultacie toner musi rozpuszczać się w niższej temperaturze. Jednak toner o niskim punkcie topnienia sprawia problemy – np. ma tendencje do koagulacji, gdy jest przechowywany w wysokiej temperaturze. Tak więc utrwalenie w niskiej temperaturze i odporność na wysoką temperaturę wykluczają się. Problem ten można rozwiązać stosując żywice spajające o odpowiedniej charakterystyce. Żywice na bazie roślinnej są powszechnie używane w przemyśle, jednak ich charakterystyki daleko odbiegają od parametrów niezbędnych w przypadku tonerów. Ricoh opracował żywice, które mogą być używane w produkcji tonerów drukujących. Są one wykorzystywane w tonerach ekologicznych „for E toner”. Tonery spełniają wymogi niskotemperaturowego utrwalania i odporności na wysoką temperaturę, jak również zapewniają wysoką jakość druku porównywalną do osiąganej przy zastosowaniu tonerów produkowanych na bazie ropy naftowej. Ricoh wykorzystuje biomasę w swoich istniejących produktach. Na podstawie zebranych doświadczeń firma planuje wykorzystanie biomasy w szerokim zakresie w celu ochrony środowiska naturalnego. Opracowano na podstawie informacji firmy Ricoh