Prywatyzacja spółki wydawniczej Bellona SA
23 gru 2009 09:19

22 grudnia br. Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w negocjacjach w sprawie nabycia akcji spółki Bellona SA z siedzibą w Warszawie. Inwestorzy będą mogli nabyć 510 000 akcji, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki. Termin składania pisemnych odpowiedzi upływa 2 lutego 2010 roku o godzinie 12.00. Zgodnie z art. 36 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 proc. akcji spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru. Minister Skarbu Państwa przewiduje możliwość zbycia akcji nienabytych przez uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie negocjacji inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia tych akcji. Spółka Bellona znajduje się w czołówce polskich firm wydawniczych zarówno pod względem liczby wydawanych tytułów, jak i wielkości przychodów. Kojarzona jest przede wszystkim z publikacjami o tematyce historycznej, militarnej i technicznej, jednak coraz większą część oferty Bellony tworzą beletrystyka, albumy, kalendarze, literatura dziecięca oraz poradniki. Działalność spółki koncentruje się na trzech obszarach: wydawaniu i dystrybucji książek, prasy i kalendarzy, kolportażu prasy oraz usługach z zakresu poligrafii, dzierżawy pomieszczeń i reklamy. Dwa pierwsze segmenty są podstawowym obszarem działalności spółki i generują ponad 80 proc. jej przychodów. W ostatnich latach Bellona rozszerza swoją działalność na nowe segmenty, wydając m.in. dodatki do dzienników i czasopism, własne czasopisma (magazyn historyczny „Mówią wieki” i „Przegląd Obrony Cywilnej”) oraz publikacje multimedialne i audio. Każdego roku nakładem wydawnictwa pojawia się ponad 300 tytułów książkowych. O konkurencyjności Bellony decydują komputeryzacja składu, produkcji i dystrybucji oraz szeroka sieć przedstawicieli handlowych. Jej głównymi klientami są hurtownie, sieci kolporterskie, księgarnie internetowe, kluby wysyłkowe i klienci sklepu internetowego oraz wydawnictwa. Spółka współpracuje z kilkudziesięcioma drukarniami w kraju i na świecie. Na rynku książki historycznej i wojskowej głównymi jej konkurentami są wydawnictwa: Rebis, Znak, Rytm, Amber PWN i kilka mniejszych oficyn. W kategorii książki dziecięcej główni konkurenci to: Wilga, Nasza Księgarnia, FK Olesiejuk, Publikat i Debit. Strategia rynkowa Bellony zakłada utrzymanie dominującej pozycji w segmencie wydawców literatury historycznej i militarnej, poszukiwania nowych nisz na rynku czytelniczym oraz wykorzystywanie nowych nośników (płyty CD, mp3, audiobooki). Rozszerzona ma zostać także sieć dystrybucji o sieci marketów, sklepy dyskontowe i kioski. Rok 2007 był wyjątkowo dobry dla wydawców. Wyższe przychody osiągnęli przede wszystkim dzięki szerszej ofercie. W 2007 r. wydanych zostało 21 810 tytułów, o blisko 10 proc. więcej niż w 2006 r. O 11 proc. wzrosła także liczba premier książkowych. Poprawom tych wskaźników towarzyszył minimalny wzrost cen książek. Więcej informacji na temat prywatyzacji spółki na stronie MSP: http://www.msp.gov.pl/portal/pl/250/8405/Zaproszenie_do_negocjacji_w_sprawie_nabycia_akcji_spolki_Bellona_Spolka_Akcyjna_.html w Centrum Relacji Inwestorskich (dla inwestorów): inwestor@msp.gov.pl, tel. (0-22) 695 90 01/ 695 90 02. Opracowano na podstawie informacji MSP