Rozwiązania PuzzleFlow w ofercie Ricoh Europe
4 sty 2010 15:23

Firma PuzzleFlow Solutions Europe zawarła umowę z Ricoh Europe, na podstawie której jej rozwiązanie Colour Server, stworzone na bazie systemu produkcyjnego PuzzleFlow, może być dystrybuowane w różnych krajach Europy z wybranymi maszynami cyfrowymi Ricoh. Pierwszym krajem, w którym porozumienie weszło w życie, była Holandia, gdzie Colour Server jest oferowany z maszyną Ricoh 900 Pro. „Umowa zakłada, że każdy z europejskich oddziałów operacyjnych firmy Ricoh Europe może we własnym zakresie zdecydować, w jaki sposób Colour Server będzie sprzedawany i z jakimi maszynami Ricoh łączony we wspólnym pakiecie. W Holandii – dzięki implementacji tego programu – jest oferowana specjalna, zgodna ze standardem ISO wersja maszyny Ricoh 900 – mówi Toon de Munnik z PuzzleFlow Solutions Europe. – Rozpoczęliśmy także szkolenia dla pracowników firmy Ricoh Europe z kilku krajów w zakresie instalowania, zarządzania i diagnostyki naszego rozwiązania. Co więcej, w ramach umowy oferujemy też pełne wsparcie serwisowe dla wszystkich oddziałów Ricoh Europe i jej klientów.” Obecnie w międzynarodowych centrach demonstracyjno-szkoleniowych Ricoh Europe w holenderskim Woerden oraz w Londynie działają systemy demo wyposażone w oprogramowanie Colour Server. „Docelowo chcemy, aby w centrum pokazowym każdego oddziału funkcjonującego w strukturach Ricoh Europe pracował system demo z naszym oprogramowaniem – kontynuuje Toon de Munnik. – Colour Server współpracujący z maszynami Ricoh będzie też prezentowany podczas majowych targów Ipex 2010.” Colour Server to rozwiązanie stworzone wspólnie przez firmy ACCHSH i PuzzleFlow Solutions Europe, przy udziale Infotec Netherlands. Program ten znajduje zastosowanie w ramach cyfrowego systemu workflow i pozwala użytkownikowi na zarządzanie różnymi urządzeniami wyjściowymi w zakresie kontroli barwnej i stabilności kolorów – począwszy od bardzo prostych konfiguracji sprzętowych, skończywszy na rozbudowanych zestawach składających się z wielu maszyn drukujących. Colour Server eliminuje konieczność implementacji w kontrolerze maszyny drukującej typu DFE (digital frond end) dedykowanego programu do zarządzania barwą. W przypadku instalacji kompleksowych program ten jako jedyny odpowiada za zarządzanie kolorowymi wydrukami w wielu urządzeniach wyposażonych w różne kontrolery typu DFE. „Colour Server umożliwi klientom pełną kontrolę nad wyjściowymi kolorami uzyskiwanymi w stosowanych przez nich maszynach drukujących zgodnie ze standardami kolorystycznymi (np. ISO 12647), specyfiką urządzenia bądź wewnątrzfirmowymi standardami w zakresie drukowania” – podkreśla Toon de Munnik. Colour Server można rozbudować do bardziej zaawansowanej wersji systemu PuzzfleFlow. Opracowano na podstawie informacji firmy ACCHSH