Zmiana zasad naliczania VAT od druku
6 sty 2010 12:45

Unijny Komitet ds. VAT przedstawił projekt zmian w Rozporządzeniu nr 1777/2005 do Dyrektywy 2006/112 EC w sprawie podatku od wartości dodanej (VAT). Zapowiadane zmiany w Rozporządzeniu wprowadzają od 1 stycznia 2010 r. jednoznaczną interpretację opodatkowania druku. I tak, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b tego Rozporządzenia dostawą towarów jest drukowanie materiałów „w formacie papierowym”, jeżeli świadczący dostarcza także materiał. A zatem drukowanie na papierze własnym drukarni stanowić będzie dostawę towarów w myśl ustawy VAT. Natomiast zgodnie z art. 12 Rozporządzenia drukowanie na materiale powierzonym przez klienta stanowić będzie świadczenie usług. Rozporządzenie obowiązuje wprost wszystkie państwa członkowskie od dnia publikacji – bez konieczności implementacji do polskich przepisów. Należy spodziewać się, że Rada UE akceptuje te zmiany jeszcze w styczniu. Opracowano na podstawie Biuletynu IWP nr 12 (135) z grudnia 2009