Cezex ogłasza upadłość
8 sty 2010 09:15

Jeden z największych polskich dystrybutorów materiałów do druku – firma Cezex Sp. z o.o. – dąży do zawarcia układu z wierzycielami. W tym celu spółka złożyła wniosek o zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym. 21 grudnia 2009 roku sąd w Warszawie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu. Od powodzenia układu zależy dalszy los firmy. Pomimo prowadzonej od wielu miesięcy restrukturyzacji firmy, redukcji kosztów o 40 proc., podniesienia efektywności działania oraz wdrożenia nowych technologii zarządzania zapasami, firma Cezex w 2009 roku odnotowała straty i doświadczyła problemów z płynnością finansową. W wyniku ogólnoświatowego kryzysu na rynkach finansowych z firmy odpłynęło dużo kapitału obrotowego na rzecz instytucji finansowych. Dodatkowo ograniczenie dostaw spowodowało spadek sprzedaży oraz stopniową redukcję udziału w rynku. „Układ z wierzycielami to obecnie jedyna szansa dla firmy na powrót do normalnej działalności na rynku – mówi Cezariusz Szlachcic, prezes firmy Cezex. – Minimalnym, koniecznym warunkiem jest osiągnięcie porozumienia z dostawcami, którego skutkiem będzie wznowienie dostaw oraz restrukturyzacja zobowiązań Cezeksu.” Alternatywą zarysowanego scenariusza jest ogłoszenie upadłości spółki, której konsekwencją może być jej likwidacja. W takim wypadku zagrożeni utratą pracy będą nie tylko pracownicy, lecz również większość z jej licznych kontrahentów. „Jesteśmy w stanie przewidzieć możliwy wpływ likwidacji firmy Cezex na dalsze losy branży – mówi Cezariusz Szlachcic. – Do tej pory Cezex był gwarantem pewnej równowagi na rynku dystrybutorów. Dzięki nam ceny papieru oraz warunki handlowe oferowane przez konkurencyjnych dystrybutorów były atrakcyjne dla klientów. Gdyby Cezex przestał funkcjonować, to otoczenie rynkowe zmieniłoby się diametralnie. Już dziś coraz więcej drukarń dostrzega zagrożenia wynikające z działania na rynku coraz mniejszej liczby konkurentów firmy Cezex. Otrzymaliśmy ok. 1000 listów poparcia oraz deklaracji chęci dalszej współpracy ze strony klientów. Jest to swoiste potwierdzenie potrzeby działalności takiego dystrybutora jak Cezex”. W ciągu ostatnich miesięcy stworzono plan działań, którego celem jest doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami. Jak szacuje prezes Cezeksu, przy zagwarantowaniu dostaw w kredycie kupieckim firma jest w stanie szybko powrócić na właściwe miejsce na rynku. Zawarte już porozumienie z bankami dające firmie 5-letni okres karencji w spłacie długów jest pierwszym bardzo ważnym elementem strategii finansowej. Opracowano na podstawie informacji firmy Cezex