Nowe stanowisko Piotra Kuzebskiego w strukturach Stora Enso
11 sty 2010 15:36

Z dniem 1 stycznia 2010 Piotr Kuzebski, dyrektor zarządzający Stora Enso Polska, objął dodatkowo nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. sprzedaży kartonów i produktów opakowaniowych Stora Enso w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jego zadaniem będzie rozwijanie działań jednostki biznesowej Packaging Boards w dawnych krajach WNP i Jugosławii, Albanii, Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji oraz na Węgrzech. Utworzenie nowego stanowiska stanowi część strategii koncernu Stora Enso, która zakłada większą koncentrację na rozwijających się rynkach. Mówi Piotr Kuzebski: Segment opakowań to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów branży poligraficznej, co nasza firma dostrzegła już wiele lat temu wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie. Jednocześnie uważamy, że –poza regionami takimi jak Ameryka Południowa czy Azja – kraje Europy Środkowo-Wschodniej to jeden z najbardziej perspektywicznych i obiecujących rynków dla takich koncernów jak Stora Enso. Dotychczas jedynie w części z krajów, za które będę odpowiedzialny, byliśmy obecni w sposób bezpośredni; większość z nich była obsługiwana z innych rynków. W związku z tym wśród moich najważniejszych zadań znajduje się zbudowanie odpowiednich struktur Stora Enso w krajach dotychczas nieobjętych działaniami bezpośrednimi oraz ich wzmocnienie tu, gdzie już jesteśmy obecni, np. w Rosji, Polsce czy w Czechach. Piotr Kuzebski jest jednym z siedmiu regionalnych dyrektorów ds. sprzedaży kartonów i produktów opakowaniowych w Europie. Poza tworzeniem strategii i rozwijaniem biznesu Packaging Boards w regionie Europy Środkowo-Wschodniej nadzoruje on bezpośrednio osoby zajmujące się sprzedażą kartonów i produktów opakowaniowych w poszczególnych krajach wchodzących w skład tego obszaru. Piotr Kuzebski jest związany z polskim oddziałem Stora Enso od 9 lat. Od stycznia 2005 pełni funkcję dyrektora zarządzającego Stora Enso Polska, wcześniej przez niemal 4 lata był w niej odpowiedzialny za sprzedaż papierów publikacyjnych. Poza rocznym epizodem w firmie Wittchen P. Kuzebski przez całą karierę zawodową jest związany z branżą papierniczą i opakowaniową. W latach 1993-2000 pracował w firmie Nitech (dziś będącej częścią Antalis Group), w której przeszedł drogę od stanowiska dyrektora logistyki do dyrektora marketingu. Po jej przejęciu przez Arjo Wiggins Appleton, w latach 1998-2000 pełnił w niej jednocześnie funkcję koordynatora działań marketingowych w regionie Europy Wschodniej. Piotr Kuzebski jest absolwentem wydziału ekonomii i zarządzania UMK w Toruniu. Ma 40 lat, jest żonaty i ma dwoje dzieci. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso