Rusza akcja uświadamiająca parametry przyjaznego papieru
15 sty 2010 10:56

Fundacja Przyjazny Papier (FPP) rozpoczyna działania podnoszące świadomość jakości papieru. Adresatami akcji są przede wszystkim producenci papieru i wydawcy publikacji książkowych, którzy chcą korzystać ze znaków graficznych Przyjazny Papier i Przyjazna Książka ustanowionych przez FPP. Celem akcji jest także usprawnianie kontaktów handlowych między producentami i dystrybutorami papieru a wydawcami. Dlatego FPP w roli pośrednika między tymi środowiskami będzie zalecać swoim partnerom z branży drukarskiej, aby w cennikach i informacjach technicznych o papierze wyraźnie określali jego cechy przyjazne dla percepcji odbiorców oraz przyjazne dla środowiska naturalnego. Dzięki temu wydawcy na każdym etapie powstawania książki będą mieli wiedzę o zamówionym papierze. Jednocześnie FPP we własnych materiałach promocyjnych będzie umieszczać szczegółowe informacje o kryteriach przyjaznego papieru, takich jak m.in. 80-procentowa białość zalecana dla podręczników i ćwiczeń szkolnych, nieprzezroczystość czy matowa powierzchnia. Szczegóły na stronie www.przyjaznypapier.pl Opracowano na podstawie informacji FPP