HP i Microsoft integrują swoje technologie
16 sty 2010 07:43

Firmy HP i Microsoft zawarły trzyletnią umowę, na mocy której zainwestują 250 mln dolarów w celu znacznego uproszczenia środowisk technologicznych w firmach każdej wielkości. Firmy planują dostarczyć nowe rozwiązania, które: - będą zbudowane w oparciu o nowy model Infrastructure-to-Application (od infrastruktury do aplikacji), - spopularyzują cloud computing poprzez przyspieszenie wdrażania aplikacji, - wyeliminują skomplikowane zarządzanie zasobami IT i zautomatyzują istniejące procesy ręczne, obniżając ogólne koszty. Będzie to największa w historii całej branży IT integracja technologii – od infrastruktury do aplikacji - dwóch firm. W ramach tego strategicznego partnerstwa HP i Microsoft będą współpracować nad inżynierskimi planami rozwoju maszyn do zarządzania danymi, konwergentnymi rozwiązaniami aplikacyjnymi, kompleksową ofertą wirtualizacji, oraz zintegrowanymi narzędziami administracyjnymi. Te dynamiczne rozwiązania IT, oferowane za pośrednictwem najszerszej w branży sieci dystrybucyjnej i partnerskiej, mają zapewnić następujące korzyści: - zwiększona efektywność biznesowa dzięki rozwiązaniom, które reagują na zmienne wymagania biznesowe firmy poprzez płynną skalowalność zasobów serwerowych, pamięciowych, sieciowych i aplikacyjnych w wysoko zautomatyzowanym środowisku, ze zdolnością do samozarządzania. - zwiększona wydajność, niezawodność i dostępność czołowych aplikacji biznesowych, takich jak Microsoft Exchange Server oraz Microsoft SQL Server, poprzez stworzenie zoptymalizowanego środowiska „maszyn”. Środkiem do tego celu będą fabrycznie zintegrowane pakiety serwerowe, pamięciowe, sieciowe i aplikacyjne. - usprawniona obsługa za sprawą zintegrowanych, wzajemnie zgodnych narzędzi do wirtualizacji i zarządzania, które umożliwiają automatyczne wdrażanie i samodostrajanie środowisk technologicznych. - ochrona inwestycji i niskie łączne koszty posiadania, co pozwoli klientom wdrażać systemy w prostszy i szybszy sposób. Opracowano na podstawie inf. firmy Microsoft