Restrukturyzacja w firmie Stora Enso Polska
25 sty 2010 09:46

Z początkiem stycznia w firmie Stora Enso Polska rozpoczął się proces restrukturyzacyjny, będący częścią kompleksowego programu wdrażanego we wszystkich oddziałach tego skandynawskiego koncernu. Zakłada on m.in. decentralizację działań związanych ze sprzedażą produktów wytwarzanych przez Stora Enso. Polski oddział w nowych strukturach ma zacząć działać z dniem 1 lipca 2010 roku.  Kluczową zmianą jest przejęcie odpowiedzialności za politykę sprzedaży przez poszczególne jednostki biznesowe Stora Enso: dział papierów publikacyjnych, dział kartonów i papierów opakowaniowych, dział papierów graficznych. Od stycznia br. każdy z nich uzyskał pełną autonomię w zakresie prowadzonych działań związanych z produkcją, sprzedażą i obsługą klientów, czego efektem jest utworzenie w nich wyspecjalizowanych centrów obsługi klienta. Mówi Piotr Kuzebski, dyrektor zarządzający Stora Enso Polska, od 1 stycznia br. piastujący też stanowisko dyrektora ds. sprzedaży kartonów i papierów opakowaniowych Stora Enso w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: „Codzienna współpraca z klientem nie ulegnie zasadniczym zmianom. Każdy z naszych obecnych klientów, poza bezpośrednią współpracą z dedykowanym dyrektorem bądź menedżerem sprzedaży, będzie obsługiwany przez osobę zatrudnianą przez centrum obsługi klienta działające w ramach danej jednostki biznesowej. Podtrzymane zatem zostaną dotychczasowe kontakty osobiste.” I tak funkcję dyrektora sprzedaży w segmencie papierów magazynowych będzie pełnić Ewa Jończyk-Zięba, zaś w segmencie papierów gazetowych i książkowych – Izabela Kuklińska-Kowalska. Menedżerem sprzedaży w dziale kartonów i papierów opakowaniowych pozostanie Mariusz Lewandowski, zaś w dziale papierów bezdrzewnych powlekanych i niepowlekanych – Grzegorz Cichowlas. Osoby nadzorujące sprzedaż będą wspierane przez Janusza Kosińskiego, który pozostanie na stanowisku menedżera ds. serwisu technicznego. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso Polska