Stora Enso: wyniki 2009 i plany na 2010
10 lut 2010 13:29

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach osiągniętych w IV kwartale 2009 oraz w całym ubiegłym roku. Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły w tym okresie – odpowiednio – 496 mln i 1,261 mld euro, zaś zysk operacyjny (bez uwzględniania jednorazowych wydatków i rzeczowej wyceny rynkowej) w ostatnich trzech miesiącach 2009 wyniósł 138 mln euro, o ponad 100 mln euro więcej niż w analogicznym okresie 2008 roku. Firma odnotowała znaczącą poprawę sprzedaży w dziale kartonów i wyrobów opakowaniowych oraz papierów gazetowych. Kierownictwo Stora Enso zapowiada kontynuację obecnej polityki cenowej, bazującej na właściwym zarządzaniu biznesowym oraz optymalizację produkcji, co wiąże się m.in. z konieczną obniżką mocy wytwórczych. Zdaniem Jouko Karvinena, prezesa Stora Enso, po trzech kolejnych latach pełnych wyzwań rok 2010 powinien być dla firmy nieco łatwiejszy: Dobra wiadomość jest taka, że po wdrożeniu odpowiednich działań naprawczych nasz dział kartonów i wyrobów opakowaniowych został nie tylko wzmocniony, ale też liczymy na jego dalszy, stały wzrost. To samo dotyczy opakowań przemysłowych, zwłaszcza w kontekście działań takich jak budowa elektrowni w naszym polskim zakładzie czy też plany wydzielenia papierów do laminowania. Obserwujemy jednocześnie, że w ślad za wcześniejszymi działaniami także nasze jednostki biznesowe zajmujące się papierami (gazetowymi, magazynowymi i bezdrzewnymi powlekanymi i niepowlekanymi) są odpowiednio przygotowane do wyzwań, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć w 2010 roku. Jak wskazywaliśmy już w październiku 2009, brak równowagi między strukturalną podażą i popytem na rynkach papierów gazetowych oraz kilku gatunków papierów graficznych wymusza na nas dalsze działania cenowe. To jedynie wzmacnia właściwość podjętych przez nas z dużym wyprzedzeniem działań, takich jak znacząca redukcja kosztów i mocy wytwórczych, czy też wpływające na poziom kosztów inwestycje we własne elektrownie w papierniach Langerbrugge i Maxau, które sfinalizujemy w nadchodzących miesiącach. Kierownictwo Stora Enso zakłada, że w skali całego roku 2010, wyłączając własne działania, deflacja kosztowa dla całej grupy osiągnie poziom 1 proc. Opracowanie na podstawie informacji firmy Stora Enso