Komisja Europejska finansuje badania nt. przyszłości drukarstwa
15 lut 2010 14:22

Organizacja Intergraf z siedzibą w Brukseli, zrzeszająca europejskie stowarzyszenia branży poligraficznej, otrzymała subwencję od Komisji Europejskiej na przeprowadzenie w różnych krajach badań dotyczących „społecznie odpowiedzialnej” restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora poligraficznego. Sektor ten szczególnie ucierpiał w wyniku nadmiaru zdolności produkcyjnych, rosnącej konkurencji nowych mediów oraz importu druków z krajów pozaeuropejskich. Sytuację tę jeszcze pogarsza obecny kryzys. Fundusze unijne pozwolą Intergrafowi na skontaktowanie organizacji branżowych z partnerami socjalnymi sektora w celu wymiany informacji i wspólnego określenia najlepszych działań mających pomóc przedsiębiorstwom w przystosowaniu się do zmian na rynku. Projekt ten pod nazwą „Best practices in socially responsible restructuring for printing companies” jest adresowany zarówno do małych, jak i dużych firm i ma proponować rozwiązania tak krótko-, jak i długoterminowe. W wywiadzie dla belgijskiego magazynu branżowego „Nouvelles Graphiques” Beatrice Klose, sekretarz generalny Intergrafu podkreśla, że „istnieje wiele innych rozwiązań dla przedsiębiorstw poligraficznych niż konsolidacja albo likwidacja” i wspomina przede wszystkim o „ukierunkowaniu na nowe usługi bądź nowe rynki, wdrażaniu nowych technologii i kształceniu pracowników.” Projekt będzie pilotowany przez stowarzyszenia branżowe z Holandii (KVGO), Niemiec (BVDM) i Włoch (Assografici); niemieckie, brytyjskie i włoskie związki zawodowe oraz europejski związek branżowy Uni Europa Graphical. Na podstawie www.caractere.net opracowała IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>